Absolutorium dla Burmistrza

/ 4 odpowiedzi
Dzisiejsza sesja Rady Miejskiej w Sochaczewie nie przyniosła rozstrzygnięcia projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Sochaczewa za 2006 rok.
Po burzliwej dyskusji na dwudziestu radnym biorących udział na dzisiejszym posiedzeniu, za udzieleniem absolutorium głosowało 10 radnych, przeciw 0 oraz 10 radnych wstrzymało się od głosu.
Wymagana większość przy tej uchwale to 11 radnych ZA.
W związku z tym Rada Miejska w Sochaczewie nie podjęła przedmiotowej uchwały.
I co dalej teraz? Co się dzieje z zarządem, który nie otrzymuje absolutorium rady?

(2007/04/24 20:38)
Gazeta Prawna nr 80 (1950) 2007-04-24 > Prawo Gospodarcze

.......Uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Wyjątkowo w tym roku nawet uchwała o nieudzieleniu absolutorium, poza osobistą porażką wójta czy prezydenta, nie będzie miała prawnego znaczenia. Tak stanowią przepisy, zgodnie z którymi dopiero uchwała o nieudzielenie absolutorium wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), podjęta po upływie dziewięciu miesięcy od dnia wyboru wójta (listopad 2006 r. red.) i nie później niż na dziewięć miesięcy przed zakończeniem kadencji, jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie jego odwołania.....

źródło (całość tekstu):
http://www.gazetaprawna.pl


(2007/04/24 20:51)
Co oznacza ze radny wstrzymał sie od głosu w sprawie absolutorium? Nie rozumie On czym jest absolutorium???? No bo albo ma sie cos do zarzucenie albo nie w kwestii wykonania budżetu. Gdyby - zgodnie z tym co napisal tu jeden z forumowiczy - podobna sytuacja miala miejsce za rok to radni zafundowaliby nam na nasz koszt lokalne referendum. Ciekawe co zrobiliby przy urnach - czy tez by sie wstrzymali od glosu???

(2007/04/24 22:48)
Mniej emocjonalnie Panie Andrzeju. Mnie brakuje paru istotnych informacji tzn jaka była opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinia i wniosek końcowy Komisji Rewizyjnej, kto był autorem projektu uchwały absolutoryjnej i jaką miał postać. Głosowanie imienne - nie podano jak poszczególni radni głosowali. Jak wiadomo nie uchwalono absolutorium ze względu na brak bezwzględnej większości głosów. Niech ktoś gramotny w prawie samorządowym wypowie swoją opinię w sprawie. Czy w przyszłości przy zaistnieniu analogicznej sytuacji w czasie udzielania absolutorium Panu Burmistrzowi jest to jednoznaczne z nieudzieleniem absolutorium.

(2007/04/25 08:32)