Gaik jak Lenin

/ 38 odpowiedzi
kacperskyy ,mówi co chce obieca co będziesz chciał by tylko dostać się do żłobu.

(2014/10/24 10:27)
większość kandydatów na burmistrzów sprawdziło by się jako autorzy bajek dla dzieci.

(2014/10/24 10:40)
Szanowny ''kacperskyy'' z ''Budżetem Obywatelskim'' też tak było kiedy Przemek Gaik na czele opozycji inicjował jego powstanie w Sochaczewie... ta idea BO była wyśmiewana i wykrzyczana... jednak udało się ją wprowadzić mimo zmian jakie pod siebie naniósł obecny burmistrz.... tak też będzie z bezpłatną komunikacją.... wszystko jest wyśmiewane i nierealne dopóki Przemek tego nie zrobi... Mieszkańcy zasługują aby wreszcie mieć coś dla siebie coś co na co dzień ułatwi im życie bezpłatna komunikacja jest mieszkańcom potrzebna, a Przemek chce bezpłatnej komunikacji w naszym mieście więc mieszkańcy od niego ją dostaną. 

(2014/10/24 10:45)
darmowa komunikacja ,a woda zapomniałeś o wodzie i ściekach będzie taniej czy też darmo .

(2014/10/24 10:56)
Cała prawda o lokalnych politykach. Brawo dla pana Kocimskiego, miał odwagę napisać kto jest kim. Ciura=Gaik+Pawlakowa+Żelichowski+Czubacki. Znalazłem to na jego stronie internetowej: 

Pragnę przypomnieć, że sprawowanie lokalnej władzy oparte jest na porozumieniach koalicyjnych różnych szczebli władzy samorządowej. Efektem tego faktu jest podział stanowisk decyzyjnych na szczeblu gmin, miasta i powiatu pomiędzy osoby wywodzące się z poszczególnych partii i stowarzyszeń. Dostają władzę najmocniejsi liczbowo w koalicji, jak się później okazuje przeważnie niekompetentni do wypełniania otrzymanych funkcji i stanowisk.

Sprawdzają się jedynie wobec siebie i tych wszystkich, których wokół siebie umocowali. Wspierają się wzajemnie i przez całą 4-letnią kadencję kompletują i uzależniają coraz większy krąg osób, aby utrzymać swoje pozycje na następną kadencję.

Wręcz flagowym przykładem takiego wzajemnego przenikania się partii i stowarzyszeń jest nasz powiat na czele z „Porozumieniem Ziemi Sochaczewskiej”, którego twórcą jest V-ce Starosta Janusz Ciura. Prezesem tego Stowarzyszenia jest Szef sochaczewskiego PSL i Wójt Gminy Sochaczew Mirosław Orliński.

Większość członków PSL na czele ze Starostą Tadeuszem Korysiem, Przewodniczącą Rady Powiatu Haliną Pędziejewską, członkiem Zarządu PowiatuRyszardem Ambroziakiem, to też aktywni działacze „Porozumienia Ziemi Sochaczewskiej”- otwierający listy wyborcze do Rady Powiatu z tego Stowarzyszenia.

Dla zabezpieczenia utrzymania ciągłości władzy w naszym powiecie w następnej kadencji w jednym szeregu z „Porozumieniem Ziemi Sochaczewskiej” stoi także Stowarzyszenie „Przyjazny Samorząd” na czele z urzędującym członkiem Zarządu Powiatu Przemysławem Gaikiem z Platformy Obywatelskiej, także kandydatem na Burmistrza.

W parze z Przemysławem Gaikiem na czele listy kandydatów z tegoż Stowarzyszenia o mandat do Rady Powiatu ubiega się V-ce Przewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Popiołek, która porzuciła szeregi SLD dla dobra dotychczasowego koalicyjnego układu sił, mającego ciągłe parcie na władzę. Pani Jolanta Popiołek zapomniała już chyba, że była Senatorem RP V Kadencji z ramienia SLD.

Dla jeszcze większego zagmatwania geografii wyborczej dla przeciętnego lokalnego wyborcy - na czele listy Stowarzyszenia „Mazowiecka Wspólnota Samorządowa” stoi obecny koalicjant Janusza Ciury - Jerzy Żelichowski wraz z kandydatem na Burmistrza Bogumiłem Czubackim.

Z obserwacji wynika również, że bardzo blisko tego układu znajduje się jeszcze jedno Stowarzyszenie pod nazwą „Porozumienie Obywatelskie Sochaczew”, którego listę do powiatu otwiera Urszula Pawlak, niegdyś działaczka Platformy Obywatelskiej, która również kandyduje na funkcję Burmistrza.

Dla uwiarygodnienia się w oczach wyborców na listach wyborczych do Rady Powiatu znalazły się również znane nazwiska. Przykładem niech będzie Pan Jerzy Krupa, były radny Sejmiku Mazowieckiego, który znajduje się w czołówce listy „Porozumienia Ziemi Sochaczewskiej” Janusza Ciury.

Dlaczego Ja ? - bo mam nadzieję, że urzędujący Starosta i Przewodniczący Zarządu Powiatu Tadeusz Koryś jeszcze przed wyborami wyjaśni mnie i wyborcom dlaczego, mimo nacisku radnych i oczekiwań ze strony społeczeństwa nadal utrzymuje bezkarnie Janusza Ciurę na stanowisku V-ce Starosty.

(2014/10/24 10:58)
a Przemek chce bezpłatnej komunikacji w naszym mieście. 


tadeusz. kto za to zaplaci bo na ta chwile przemek tego nie wyjasnil :)

(2014/10/24 11:08)
 Tsk samo pewnie rozgarnięty jak minister Sikorski ;)

(2014/10/24 11:15)