Gaśnica w samochodzie

/ 16 odpowiedzi
W samochodzie ma być gaśnica z aktualnym terminem ważności technicznej. Kto w Sochaczewie przedłuża ważność techniczną gaśnicy?
wyciągnięte z netuObowiązek posiadania gaśnicy w samochodzie wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zgodnie z § 11 pkt. 14 tego rozporządzenia, każdy kierowca ma obowiązek wyposażyć swoje auto w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia.
W tym przepisie nie ma nic co by wskazywało na to, że posiadana gaśnica musi mieć aktualną datę ważności. Wynika z tego tylko obowiązek posiadania gaśnicy, nieważne czy jest ona ważna czy też nie. Również przepisy innych ustaw nic nie mówią na temat obowiązku przeprowadzania okresowej kontroli gaśnicy samochodowej przez kierowcę.
Przedmiotem rutynowej kontroli drogowej nie może być więc sprawdzenie gaśnicy pod kątem jej daty ważności.Policjantuprawniony jest jedynie do tego by sprawdzić czy w samochodzie jest gaśnica. Jego zadaniem nie będzie weryfikacja jej daty ważności. Oznacza to, że funkcjonariusz nie może wystawić mandatu za nieważną gaśnicę, ale tylko za jej brak -
ważniejszym problemem jest uzywanie gaśnicy-w wielu typach trzeba przycisnąć dźwignię ,puścić i dopiero po kilku sekundach można nacisnąć ponownie kierując ją na ogień,-czytajcie uwagi na gaśnicy-

(2018/05/22 16:30)
robroy masz rację : policjant może dać mandat tylko za brak gaśnicy, natomiast nie może dać mandatu za gaśnicę po przekroczeniu terminu ważności ( zobaczna gaśnicy jest napisane do kiedy można ją używać). Schody zaczynają się przy przegladzie : diagnosta może dopuścić Cię do ruchu warunkowo( musisz usunąć wadę z powodu przeterminowania gaśnicy). Czyli albo przegląd albo nowa gaśnica.

(2018/05/22 16:53)
samo legalizowanie może polegać na sprawdzeniu ciężaru i skazowaniu kasy za nalepkę,pewniejsze są te ze wskaźnikiem

(2018/05/22 17:01)
robroy nieważne czy gaśnica jest ze wskaźnikiem czy nie.Ważna jest data ważności określona przez producenta. Przepisy są niejednoznaczne. Diagnosta nie musi ale może nie dopuścić pojazdu do ruchu jeżeli minął termin ważności gotowości do użycia gaśnicy. Jak jest z tym problemem w Sochaczewie.

(2018/05/23 06:56)
Ostanio legalizowałem w tym punkcie, 10 pln
ul. Chopina 133
96-503 Sochaczew

(2018/05/23 07:44)
Na Staszica przy kładce przez Bzurę

(2018/05/23 08:38)
Panowie jakimi pojazdami poruszacie się : własnymi "maluchami" czy innymi?

(2018/05/23 08:45)
@linu-no i jak to wygląadało? te legalizowanie?

(2018/05/23 09:14)
@Grabiec,cytuję :Pierwszym elementem sprawdzanym przez diagnostę jest numer VIN oraz numery rejestracyjne.Pracownik stacji kontroli pojazdów porównuje numer wybity na nadwoziu pojazdu z numerem zakodowanym w dowodzie rejestracyjnym. Jeśli VIN i rejestracja nie budzą wątpliwości, kolejnym etapem jestsprawdzenie, czy samochód wyposażono w gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, oraz komplet zagłówków, które są obowiązkowe jeśli pojazd wyjechał z fabryki w nie wyposażony. Kontroli nie podlegają takie elementy jak apteczka czy kamizelka odblaskowa. nie jest napisane że ważna jest legalizacja gasnicy,ma być i już

(2018/05/23 09:27)
robroy nie zachowuj się jak teoretyk. Nigdy nie byłeś na przeglądzie technicznym samochodu. Odpuszczę Ci tylko zmiany od listopada 2017roku.

(2018/05/23 10:07)
@Grabiec,tiaaa, ostatnio miałem przegląd roweru,udało się.a swoją drogą sprawdzić czy gaśnica działa jest jej uruchomienie-to robi diagnosta ? patrzeć na datę ważności to można przy zakupie jogurtu ,reasumując:dziwię się że nikt z tego chłopstwa na Wiejskiej nie wpadł na pomysł-gaśnica w każdym mieszkaniu,gaśnica na kazdym piętrze domu jednorodzinnego,gaśnica w garażu ,stodole i oborze (wiadomo-krowy gazują łatwopalnym gazem),ileż VAT-u z kazdej z setek milionów gaśnic,ileż VAT-u z ich legalizacji?

(2018/05/23 10:20)
Krowy to przyczyniają się do powstawania efektu cieplarnianego ( ocieplenie klimatu). Cieszy mnie ,że roboy odzyskałeś formę. Dobrze wskazujesz,że powinniśmy się dobrze zastanowić przy wyborze orzedstawicieli suwerena. Za sprawą posłanki/ nieważne jakiej opcji/ stanął problem gaśnic w samochodach prywatnych.Ciekawe kto tutaj lobuje.

(2018/05/24 07:09)
robroy nie ma to większego znaczenia poniewąż gaśniczki w naszych samochodach można porównać do psikacza po goleniu.Z autopsji widziałem jak gasi się samochód taką gaśniczką. Rozumiem legalzację gaśnic w samochodach specjalnych ( cysterny, przewóz nitrogliceryny, atobusach,taksówkach) . W prywatnych po co. Kupując nową ( nową!! ) możemy trafić na gaśnicę już o nieważnym terminie przydatności, koszty legalizacji. Jest to nieuczciwe wobec ludzi.Tak mając( obowiązkowe) gaśnicę możemy się tylko podbudować psychicznie.

(2018/05/24 09:58)
zawsze mozna kupić i wozić 5 kilogramową,przepis jest przepis ,uchwalili i sprawdzają,kupujesz nową-starą powieś na działce,w garażu,niech sobie wisi

(2018/05/26 05:30)
Gaśnica jest elementem wyposażenia obowiązkowego pojazdu samochodowego, którą należy umieścić w miejscu łatwo dostępnym, w razie potrzeby jej użycia. Podczas kontroli drogowej policjanci powinni sprawdzać realizację obowiązku posiadania gaśnicy. Ujawniony przekroczony termin jej ważności nie powinien jednak skutkować zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego lub nałożeniem mandatu karnego. Jednakże w tym przypadku koniecznym wydaje się pouczenie kierującego o potrzebie dokonania konserwacji i sprawdzenia gaśnicy - zgodnie z zaleceniem producenta.
W art. 66 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, zwanej w dalszej części ustawą wskazuje, iż pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Ponadto urządzenia i wyposażenie pojazdu, w szczególności zapewniające bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami używania pojazdu, powinny być utrzymane w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie.
Wprawdzie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w § 3 ust. 2 i 3 zawiera zapis, iż: „Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami", powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. 3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”, jednakże nie należy stosować tegoż aktu do pojazdów, ponieważ rozporządzenie określa sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, w załączniku nr 1 - określa wykaz czynności kontrolnych oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego. Przedmiotem badania są także elementy wyposażenia pojazdu, czyli np. gaśnica.
Zgodnie z zapisem badanie gaśnicy odbywa się poprzez oględziny i jedynie jej brak (jeżeli jest wymagana) powoduje negatywny wynik badania. Stąd też należy przyjąć, iż skoro prawodawca w kryteriach nie ujął kontroli ważności lub sprawności gaśnicy, to te elementy powinny pozostać poza zainteresowaniem diagnosty, a tym samym i organu kontroli ruchu. Zakładając, że policjant zatrzymałby dowód rejestracyjny z tego powodu, to pojazd trafi na badanie techniczne dodatkowe, podczas którego diagnosta nie jest uprawniony do sprawdzania terminu ważności (przydatności) gaśnicy.
W kontekście art. 66 ustawy, jak również z praktycznego punktu widzenia wątpliwości budzi także kontrola sprawności i skuteczności działania gaśnicy "na drodze", ponieważ udzielenie odpowiedzi na to pytanie wiązałoby się z koniecznością jej użycia.
Analizując akty prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej należy stwierdzić, iż warunki jakim odpowiadać powinny gaśnice będące na wyposażeniu pojazdów nie zostały określone w ogóle, podobnie jak zasady konserwacji.
Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, iż przepisy dotyczące gaśnic samochodowych nie są jednoznaczne.Zatem gaśnica stanowiąca wyposażenie pojazdu samochodowego innego niż motocykl (z wyłączeniem pojazdów przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych) nie podlega przepisom rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów jako sprzęt gaśniczy. Dlatego też podczas kontroli drogowej policjanci powinni sprawdzać realizację obowiązku posiadania gaśnicy, a ujawniony przekroczony termin jej ważności nie powinien jednak skutkować zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego lub nałożeniem mandatu karnego.
Pozdrawiam uprawnionych diagnostów z Sochaczewa i okolicy ;)

(2018/05/26 11:02)