GO GO Wybory 2018

/ 1 odpowiedzi
Chytry plan Gontowej z PIS?
1.„Dobiegła końca 5-letnia kadencja dyrektorów dwóch szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat sochaczewski, tj. ZSO i ZS CKP. Zarząd Powiatu wSochaczewie ogłosił konkursy na ww. stanowiska.I tak, 12 czerwca odbył się w urzędzie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie. Przystąpiła do niego jedna osoba – obecny dyrektor szkoły – Dariusz Miłkowski. Komisja pozytywnie zaakceptowała tę kandydaturę.” Patrz: http://www.powiatsochaczew.pl/home/newsshow/7037?title=Konkursy-na-dyrektorow-szkol-rozstrzygniete&tabId=1&filterId=1&sochaczew
2. PKW, Wybory 2018, Rada Powiatu w Sochaczewie okręg nr 3, lista Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, lider listy poz.1 Gonta Jolanta Krystyna, poz. 11 na liście Miłkowski Dariusz Stanisław, czyżby nowy stary dyrektor naszego LO? Patrz:
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/142800/dist_council/3
3. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu dyrektor lub jego zastępca wybrany na radnego powinien złożyć wniosek o urlop bezpłatny w szkole, w której pełnił tą funkcję, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy (art. 24b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Radny otrzymuje urlop bezpłatny bez względu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Niezłożenie przez radnego wniosku o urlop bezpłatny jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu. To samo dotyczy radnego powiatu (art. 23 -25 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym).
https://www.prawo.pl/samorzad/nie-mozna-laczyc-funkcji-radnego-gminy-i-dyrektora-szkoly,112436.html
Czy pan dyrektor zrezygnuje z funkcji, którą dopiero mu powierzono a może złoży mandat radnego w razie jego zdobycia (to, po co mąci wyborcom w głowach?), czy może wystartował tylko po to by przysporzyć więcej głosów liście Gontowej i PIS?
Tak tylko pytam. Ponoć, co nie jest zakazane to dozwolone! Tylko czy to jest uczciwe wobec wyborców?. Co na to społeczność szkolna, uczniowie, rodzice, nauczyciele czy wszyscy popierają jedynie słuszną partię reprezentowaną w szkole przez jej dyrektora?
No i sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, Wszystko co nie jestzabronione nie jest nie dozwolone, tuchyba o co innego chodzi żal... ściska.Polecam maść na ból ...xD
Cudowny lek na problemy ludzi

(2018/10/08 21:58)