Kiedy boiska i plac zabaw ?

Kiedy boiska i plac zabaw  obiecane mieszkańcom Boryszewa Zatorza  ?

Już trzeci rok wyrównują teren obok przejazdu kolejowego.