Kontrola RIO - co na to burmistrz, jego rzecznik oraz prokuraturaKontrola RIO wykazała szereg nieprawidłowości w działaniu Urzędu Miasta

1. Złamanie ustawy o zamówieniach publicznych - wybór banku obsługującego konto magistratu (ok. 110 milionów aktywów rocznie)
2. Złamanie ustawy o zamówieniach publicznych - wybór operatora usług pocztowych
3. Wydawanie koncesji na sprzedaż alkoholu obywało się przed dokonaniem stosownych opłat.
4. Machlojki z udzielaniem i rozliczaniem zaliczek pobranych na cele służbowe - m. in. słynna już sprawa z wyjazdem do Gródka Podolskiego
5. Nieprawidłowości  przy wystawianiu decyzji podatkowych
6. Nieprawidłowe wskazanie kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (chodzi o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4)
7. Działanie tygodnika Ziemia Sochaczewska w formie takiej jak do tej pory - Wojciech Tarnowski – prezes RIO w Warszawie, w skierowanym do burmistrza Piotra Osieckiego wystąpieniu pokontrolnym napisał: „Wnioskuję: Zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej w przyjętej formie organizacyjnej, w zakresie sprzedaży gazety oraz zamieszczania w niej płatnych ogłoszeń i reklam, pozostającej w sprzeczności z art. 9 ust 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 z późn. Zm. Za nieprawidłowości wykazane w wystąpieniu pokontrolnym odpowiedzialny jest: Burmistrz Miasta, Skarbnik


I ja się teraz pytam - czy nasza prokuratura nie widzi podstaw do wszczęcia dochodzenia zwłaszcza w przypadku punktu 1 i 2 gdzie złamana została Ustawa Prawo Zamówień Publicznych?
Do tego punkt 6 - gdzie nie po raz pierwszy podczas przetargów urzędnicy za nie odpowiedzialni CELOWO zaniżają kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia?
Przecież za same  te uchybienia postępowanie prokuratorskie powinno być z automatu?

Pomijam już punkty 3, 4 i 5, które świadczą o jednym wielkim "burdelu" w magistracie oraz celowej niegospodarności urzędników.
Stajnia Augiasza, którą ktoś wreszcie musi posprzątać