Nasi awansują w Polsce. Gratulacje

https://lowicz24.eu/artykul/awanse-komendantow-lowickiej/483538