Nieprawdziwie o śmieciach

/ 340 odpowiedzi / 37 zdjęć

Rada Ministrów przyjęła w tym tygodniu projekt nowelizacji ustawy o odpadach, która utrudni wyrzucanie śmieci do lasów. Kierowcy pojazdów transportujących śmieci z naszych domów będą musieli mieć przy sobie kartę przekazania odpadów. Czy w Sochaczewie wzrośnie ilość śmieci wytwarzanych przez przeciętnego mieszkańca?

http://www.rp.pl/Ochrona-srodowiska/311089982-Nowelizacja-ustawy-o-odpadach-utrudni-wyrzucanie-smieci-do-lasow.html

(2017/11/09 18:17)

Pamiętam buńczuczne przechwałki burmistrza Osieckiego, że jeszcze inni będą brać przykład z sochaczewskiego systemu odbioru i zagospodarowania śmieci. Na sochaczewskich sesjach miejskich w poprzedniej kadencji nie pozwolono mi zabrać głosu, aby podzielić się wiedzą na temat płońskich rozwiązań. Te zaś niezmiennie dobrze służą mieszkańcom od czterech lat, w przeciwieństwie do sochaczewskiego systemu. Póki co fakty są okrutne, inni zbierają laury! Sochaczewski burmistrz nie lubi rankingów, a rankingi nie lubią Sochaczewa.

(2017/11/13 12:06)

ZNOWU SAM Z SOBĄ GADA. Wyprowadź się Pan do Pońska jak tam taki luksus. Myślę, że nadszedł czac aby sochaczewskie śmieci wywozić do Płońska.....

(2017/11/13 12:19)

 Głupich nie sieją , sami się rodzą , a dlaczego wypisują głupawe komentarze , to nie przystoji robić z własnego mózgu smietnik . 

 Panie jerzyk 2205 tak już jest , ze ludzie mówią jak papugi . 

Mineło 6 miesięcy i nie ma punktu odbioru odpadów , jak poprzednio był na Chemicznej dla m. Sochaczew . Czy to są te oszczędności za śmieci , którymi chwalił się burmistrz , ale zgodnie z ustawą powinien być taki punkt . Adamie 1111 pytanie kiedy będzie i gdzie .  

 

(2017/11/13 13:22)

Dwa lata temu zainicjowaliśmy w Płońsku działania z zakresu wprowadzanej w Unii Europejskiej nowej polityki postępowania z odpadami - Gospodarki w Obiegu Zamkniętym (GOZ) w gospodarce odpadami komunalnymi. Dobrych przykładów poszukaliśmy w Norwegii, która jest liderem światowym w zakresie GOZ. Wdrożyliśmy w Płońsku proste rozwiązania, które w tym roku zostały rozszerzone w kilkunastu gminach członkowskich MSSI - pojemniki do zbiórki odpadów elektronicznych (pisałem o tym we wcześniejszych postach), m.in. w Gminie Sochaczew i Gminie Teresin. Natomiast Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. wytwarza z osadów ściekowych biogaz, z którego w kogeneracji wytwarzane jest ciepło i energia elektryczna na własne potrzeby. Pozostałość organiczna po wyprodukowaniu biogazu jako ulepszacz stosowana jest w rolnictwie. To również świetny przykład GOZ.

Nasze działania zostały zauważone i docenione przez branżowy internetowy dziennik B2B dla specjalistów i pracowników sektora ochrony środowiska - "TERAZ ŚRODOWISKO", którego redakcja w tym roku przyznała nagrodę dla Miasta Płońsk. Jury wyłoniło jako zwycięzcę miasto Płońsk, doceniając stosowane w tym mieście rozwiązania sprzyjające ponownemu użyciu produktów, a także metody zagospodarowania osadów ściekowych przyczyniające się do zamknięcia obiegu, w tym obiegu energii. Nagrodą dla Płońska będzie promocja projektów środowiskowych i polityki zrównoważonego rozwoju miasta poprzez cykl artykułów, wywiadów i reportaży promocyjnych, a także kampanię wizerunkową na stronie internetowej i w newsletterze Teraz Środowisko.

(2017/11/13 14:20)

Ludzie pokroju Adam nie mają żadnych argumentów , on tylko w głupi sposób próbują zakrzyczyć rzeczywistości . 

(2017/11/13 18:38)

@markJ

Na stronie internetowej miasta widnieje informacja, że jest Punkt  Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sochaczewie, ul. Chemiczna 8, gdzie przyjmowane są odpady z gospodarstw domowych prawie całego powiatu, położonych na terenie Miasta Sochaczew oraz gmin Sochaczew, Rybno, Teresin, Brochów, Młodzieszyn i Iłów.

http://www.sochaczew.pl/home/www/5572?title=Regulamin-Punktu-Selektywnej-Zbiorki&filterId=1&tabId=82&pid=5572&sochaczew

(2017/11/13 19:42)

Panie jerzyu to było do 30 czerwca 2017 r. , pozostale gminy tak mają bezplatny dostęp , natomiast Gmina miasto Sochaczew nie ma bezpłatnego dostępu , który gwarantuje nam mieszkańcom ustawa . Nie jestem komsumpcyjnym mieszkancem , ale burmistrz obiecał takowy punkt i co i nic , wg. mnie tylko kasa .

(2017/11/13 20:31)

adam11111

Człowieku idź wreście do psychiatry, a przy pomocy burmistrza dostaniesz numerek poza kolejnoscią . i jak skończysz leczenie , to świat wyda Ci się bardziej przyjazny.

(2017/11/14 21:35)

Czyli co, w Sochaczewie nie można samemu bezpłatnie oddać śmieci do punktu?

(2017/11/22 08:25)

W związku z zapytaniami na forum o istnieniu PSZOKU. Jako Radny Rady Miasta znajacy problem odpadów komunalnych chciałbym poinformować wszystkich mieszkańców że osobiście to sprawdziłem u żródeł czy w PSZOKU na ulicy Chemicznej 8 i u Pana Burmistrza i potwierdzam że pod wskazanym adresem dla mieszkańców naszego miasta jest nadal PSZOK i każdy może tam pozostawić odpady po okazaniu rachunku o opłacaniu odpadów komunalnych.

(2017/12/06 23:38)

Dziękuję Panie Radny za sprawdzenie i przekazanie mieszkańcom miasta wiarygodnej informacji o dalszym funkcjonowaniu PSZOK w Chodakowie.

(2017/12/08 22:03)

Zapewne czytelnicy nie pamiętają, ale temat "Nieprawdziwie o śmieciach" powstał dwa lata temu po wypowiedzi burmistrza Osieckiego, który podwyżkę opłat za śmieci w Sochaczewie usprawiedliwiał wadliwą ustawą śmieciową i przypisaniem do RIPOK w Płońsku (rzekomo najdroższego).

Upłynęły od tego czasu dwa lata, a ustawy nie zmieniono. Wprowadza się natomiast kolejne nowelizacje i przepisy w celu uszczelnienia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów:

http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/ustawa-o-odpadach-z-podpisem-prezydenta-elektroniczna-baza-o-odpadach-w-2018-r,102000.html

W nowym Wojewódzkim Planie Gospodarowania Odpadami (WPGO) przypuszczam, że "dzięki intuicji i dobremu rozeznaniu" burmistrza miasto zostało przeniesione do regionu warszawskiego. Ponieważ WPGO wciąż jest przedmiotem sporu między wojewodą i marszałkiem woj. mazowieckiego, śmieci z Sochaczewa jeżdżą nadal do RIPOK w Płońsku. Dzięki czemu opłaty w Sochaczewie nie wzrosły, bo RIPOKi w regionie warszawskim są obecnie droższe i nie są w stanie przyjąć wszystkich śmieci z regionu. Ceny brutto na bramie za 1 tonę śmieci zmieszanych wahają się (360-400 zł). RIPOK w Płońsku pobiera bez zmian 324 zł za tonę.

Co nas czeka w 2018 roku, skoro rosną opłaty marszałkowskie za składowanie śmieci? Na pewno taniej nie będzie, a błędy też kosztują!

(2017/12/27 11:45)

Jeszcze tylko w regionie centralnym, do którego przeniósł nas burmistrz, brakuje śmieci z Sochaczewa! Dobrze, że RIPOK w Płońsku odbiera sochaczewskie śmieci, bo region centralny ma coraz większe problemy. Niestety, tak się podejmuje decyzje zza biurka.

"Drugi Neapol, tony śmieci na ulicach. Warszawie grozi katastrofa śmieciowa"

  • Bartosz Dyląg    13 lutego 2018 - 06:00   Portal Samorządowy

"Warszawie grozi paraliż związany z zagospodarowaniem odpadów. Wszystko za sprawą nierozstrzygniętych przez MPO przetargów, które mają wyłonić podwykonawców. Miejska spółka (MPO) nie widzi problemu i uspokaja, że śmieci będą odpowiednio przetwarzane. Eksperci są przeciwnego zdania i prognozują zator w realizacji tej usługi lub znaczną podwyżkę opłat za nią dla mieszkańców.

  • Od lata MPO zajmuje się zagospodarowaniem odpadów komunalnych w Warszawie, jednak spółka potrzebuje prywatnych podwykonawców.
  • 23.01 MPO w Warszawie ogłosiło nowy przetarg na zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście od 2019 r., poprzedni został unieważniony.
  • Eksperci oceniają, że Warszawie grozi kryzys śmieciowy lub podwyżka opłat dla mieszkańców. Krzysztof Kawczyński mówi wręcz o "katastrofie ekologicznej na niespotykaną skalę". 

Zagospodarowanie odpadów w Warszawie miasto przekazało całkowicie swojej spółce – Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania (MPO). Spółka szuka podwykonawców, którzy pomogą jej zrealizować to zadanie. Trwa drugie już postępowanie przetargowe w tej sprawie. Poprzedni przetarg został unieważniony, choć zdaniem MPO cieszył się zainteresowaniem ze strony podmiotów prywatnych. Eksperci są innego zdania i twierdzą, że w niektórych dzielnicach nikt do przetargu się nie zgłosił.

- Trudno zgodzić się ze stwierdzeniem o niskim zainteresowaniu przetargiem. Odpady muszą zostać przetworzone w regionie ich powstania. Do przetargu mogło stanąć pięć instalacji RIPOK, trzy z nich złożyły oferty, a zainteresowanie postępowaniem wyrażali właściciele wszystkich instalacji - wyjaśnia Wojciech Jakubczak, specjalista ds. komunikacji społecznej MPO w Warszawie.

Mimo odzewu przetarg został odwołany i rozpisano nowy. Ale oferenci zaproponowali stawkę co najmniej dwukrotnie wyższą niż wskazana przez MPO. Zdaniem Wojciecha Jakubczaka „wartość zamówienia przyjęta przez zamawiającego wynikała z przeprowadzonego rozpoznania rynku”.

Warszawa drugim Neapolem?

Nie zgadza się z tym ekspert Komitetu Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej Krzysztof Kawczyński.

- Na rynku odbioru i zagospodarowania odpadów po pierwszych 2-3 latach rewolucji śmieciowej, opartej na polityce najniższych cen, do głosu dochodzi ekonomia i rachunek ekonomiczny, który jasno pokazuje, że przy rosnących standardach i obowiązkach w tym zakresie przetargi z przełomu lat 2017 i 2018 kończą się istotnymi (20-40 proc.) zwyżkami cen usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - podkreśla Krzysztof Kawczyński. - Znalezienie wykonawców za cenę sprzed 2-3 lat jest mało realne i może być dla Warszawy bardzo niebezpieczne, bo na końcu może doprowadzić do katastrofy ekologicznej na niespotykaną skalę - dodaje.

Jego zdaniem stolicy grozi powtórka z Neapolu, na ulicach którego kilka lat temu zalegały setki ton śmieci.

Według Krzysztofa Kawczyńskiego problemem jest także przekazanie MPO całości strumienia odpadów Warszawy, co utworzyło pośrednika między miastem a prywatnymi przedsiębiorcami.

Ekspert KIG wyjaśnia, że w Warszawie powstaje ogromna masa odpadów (co najmniej 700 tys. ton rocznie), powstaje również realny problem z ich zagospodarowaniem w regionie centralnym. Od kilku lat niektóre frakcje odpadów z Warszawy migrują do innych regionów, co jest niebezpieczne dla środowiska i samej Warszawy, bo może się to w pewnym momencie skończyć."

(2018/02/13 22:32)