Nieprawdziwie o śmieciach

/ 379 odpowiedzi / 38 zdjęć
Korekta: niezałatwiona!

(2019/07/11 10:09)
Polecam! Ciekawy wywiad z samorządowym fachowcem z branży odpadowej. Powinni go przeczytać sochaczewscy decydenci i ich poplecznicy próbujący usprawiedliwiać cenową porażkę i chwalący się, że ich podwyżki śmieci są niższe niż w sąsiednich gminach.

"Część samorządowców mówiła jednak o zmowie cenowej w RIPOK-ach, zrzucając winę za wzrost cen właśnie na instalacje."
- "Zgadza się takie głosy się pojawiają. Najwięcej krzyczeli ci, którzy przez lata nic nie zrobili w gospodarce odpadami. Ich jedyne działanie to było ogłaszanie przetargów i czekanie, kto da niższą cenę. Było fajnie, bo można było powiedzieć „nic mnie to nie obchodzi”. Nie słyszałem takich głosów od samorządów posiadających swoje lub wspólne z innymi RIPOK-i."
https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/samorzady-boja-sie-wolnego-rynku-moze-sie-okazac-ze-wybudowalismy-pomniki-za-200-mln-zl,128641.html

(2019/07/12 08:19)
Sochaczewscy decydenci znają tylko 3 metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie mówi o 4 metodach:
Art. 6j. 1. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: 1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 3) powierzchni lokalu mieszkalnego – oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1.
2. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Art. 6k. 1. Rada gminy, w drodze uchwały:
1) dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy;


To żadne novum, że są 4 metody. Tak jest już od 6 lat!!!

(2019/07/13 18:54)