OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA WYKONANIE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ DOKUMENTACJI PROJEK

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy- Prawo Zamówień publicznych( art.4 pkt.8 ustawy j.w.)

 Gmina Miasto Sochaczew, ul. 1 Maja 16, tel. (046) 862-22-35, fax.(046) 862-26-02 ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej i robót budowlanych w ramach zadania  „Oświetlenie i nawodnienie boiska w Chodakowie”

 

 Termin realizacji:  -    30.08.2016 r.  

Termin płatności   -      do 30 dni   


 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Radosław Kwiatkowski – Kierownik Inspektoratu ds. zamówień publicznych w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie.

Urszula Cielniak  - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Modernizacji 

w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie

 

 Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Przetarg ofertowy  na   wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej i robót budowlanych w ramach zadania  „Oświetlenie i nawodnienie boiska w Chodakowie”   należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta – piętro I pok. nr 221.

 Termin składania ofert upływa 30.03.2016 r. o godz. 09.00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2016 r. o godz. 09.15 w siedzibie Zamawiającego 
pok. nr 505


Kryteria oceny ofert:

Cena oferty 100%