Osiecki obiecywał wiele gruszki a nie zealizował

/ 19 odpowiedzi / 5 zdjęć
Obiecanki wyborcze nie zrealizowane Burmistrza

Dlatego jak więcej jest tych niezrealizowanych obietnic niż tych zrealizowanych to Powinniście Panu podziękować.

Przecież co 4 lata jest to samo.

Mnie to już nie dziwi.

(2014/11/07 13:04)
nigdy tak nie było by wszystko co obiecane było zrobione,fotki z gazetki Czubackiego ,i nawet jak kto inny wejdzie to i tak nie zrobi tego co zakłada zrobić.

(2014/11/07 13:12)
DO TEGO ODGRZANEGO HASŁA ŻE TO NIBY ZMIENIĄ SOCHACZEW ALE NA WIOCHĘ. I TO NIESTETY CZYNIĄ. 

(2014/11/07 18:35)
Zawsze twierdziłem ,że to zakłamany mały człowieczek. który chciał się nachapać, a nic nie robić. Taka moja ocena.

(2014/11/07 20:24)
Wystarczy popatrzeć, porównać i już wiadomo ile z tego prawdy zostało. Chyba mają nas za głupków ?

(2014/11/07 23:40)

Cztery lata temu burmistrz Osiecki szedł do wyborów z programem zawierającym 27 punktów do realizacji. 
Poniżej przypominamy wszystkie te punkty i sprawdzamy stan wypełnienia obietnic. 

160 mln na inwestycje.jpg

 

 • 1. Przywrócenie połączenia Chodakowa z Centrum dzięki odbudowie mostu na Utracie w Trojanowie 
  – zrealizowane. Most oddany do użytku w 2011 roku.

 • 2. Budowa dróg i chodników bez preferowania poszczególnych dzielnic miasta – realizacja trwa, program „Drogi zamiast błota” objął ponad 150 miejskich ulic, o długości ponad 42 km. Nigdy wcześniej prace nie były prowadzone na taką skalę. Tylko w tym roku zostanie wyasfaltowanych 19 ulic, a kolejnych 9 utwardzonych tłuczniem.

 • 3. Budowa parkingów w centrum miasta i w okolicach dworca PKP – zrealizowne – Plac Obrońców Sochaczewa 155 miejsc, Parking Przy PKP – 95 miejsc.

 • 4. Ścisłe powiązanie rozkładu jazdy ZKM z rozkładem jazdy PKP – realizowane na bieżąco, choć idealnie zgrać całego rozkładu ZKM z PKP się nie da, rozkład PKP jest nieustannie zmieniany

 • 5. Sochaczew sprzątany 7 dni w tygodniu. Sąsiednie miasta pokazują, że można wygrać walkę z brudem –zrealizowane. Wiele głównych ulic nie należy jednak do miasta, ich właściciele – starostwo powiatowe i samorząd wojewódzki nie wywiązują się ze swoich obowiązków dbania o ulice – przykładem niech będą ulice Staszica, Trojanowska, Towarowa, Sienkiewicza, Chodakowska, Chopina czy Piłsudskiego.

 • 6. Sochaczew bezpiecznym miastem - monitoring wszystkich niebezpiecznych miejsc w mieście, zwiększenie liczby patroli policji w godzinach wieczornych i nocnych – zrealizowane.
  Miasto wsparło w tej kadencji policję oraz straż pożarną na kwotę niemal 500 tys. zł. 

 • 7. Ulica Warszawska (między Staszica i Żeromskiego) i Aleja Duplickiego w Chodakowie sochaczewskimi deptakami –zrealizowane w połowie. Aleja Wacława Duplickiego stała się eleganckim deptakiem. Ulica Warszawska została kompeksowo wyremontowana. Dopóki nie zakończy się tzw. okres trwałości projektu, miasto nie może zmieniać obecnego kształtu rozwiązań komunikacyjnych na tej ulicy.

 • 8. Bezprzewodowy, darmowy, szerokopasmowy Internet w kilku centralnych punktach miasta – projekt w trakcie realizacji. W ramach unijnego projektu „Sochaczew miasto e-innowacji” na terenie miasta powstanie sieć bezpłatnego Internetu. 

 • 9. Aktywny program rewitalizacji Sochaczewa dotyczący głównych ulic, terenów pofabrycznych (np. Chemitex), Podzamcza– w trakcie realizacji 
     1. uchwalono Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów po Chemitexie, dzięki któremu śmieci znikną z Chodakowa, a to otworzy drogę do prawdziwej rewitalizacji tego terenu. 

     2. Podzamcze – zrealizowane częściowo. Nastąpiła rewitalizacja wzgórza zamkowego . W II etapie rewitalizacji zostaną poddane tereny wokół wzgórza. Trwają prace nad projektem zagospodarowania podzamcza i terenów nad Bzurą.

 • 10. Stworzenie wspólnie z gminami i powiatem Parku Inwestycyjnego – czyli terenów, na których inwestorzy będą mieli możliwość łatwego otwierania swych firm – zrealizowane częściowo. 
  Na części pól czerwonkowskich (6 ha) należących do miasta powstała podstrefa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na Mazowszu to jedyne wolne tereny umieszczone w specjalnej strefie ekonomicznej. 

 • 11. Dalsza gazyfikacja miasta. Miasto musi znaleźć sposób, by gaz dotarł nie tylko do dużych kotłowni, budynków publicznych, gęsto zabudowanych osiedli, ale też do mniejszych skupisk, mniejszych domów – zrealizowane. 

 • 12. Rozpoczęcie budowy Trasy północ-południe. Tej inwestycji nie da się zrealizować w ciągu jednej kadencji, ale musimy wreszcie z nią ruszyć. Zaczniemy od odcinka Trojanowską -Warszawską, który odciąży najbardziej zakorkowaną część miasta, czyli centrum - trwają prace przygotowawcze. 
  Miasto konsekwentnie realizuje wykup terenów pod tę inwestycję. Kolejnym bardzo ważnym krokiem ku jej realizacji jest przystąpienie Sochaczewa do porozumienia gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Powiatu Sochaczewskiego i Warszawy, którego celem jest budowa nowego, szybkiego połączenia Warszawa-Chrzanów (stacja metra) – Sochaczew. W tym roku ma powstać studium wykonalności tej inwestycji. Jednym z jej elementów ma być wybudowanie tego połączenia aż do Dworca PKP w Sochaczewie w śladzie Trasy-Północ Południe. To otworzy drogę do pełnej realizacji tej inwestycji, o której od początku było wiadomo, że może powstać wyłącznie z środków zewnętrznych.

 • 13. Zwiększenie środków finansowych dla stowarzyszeń sportowych i kulturalnych i przydzielanie ich proporcjonalnie do osiągnięć i zakresu działania – zrealizowane. Od początku kadencji to już ponad 2 mln złotych. Tylko w tym roku w konkursach dla stowarzyszeń rozdzielono niemal pół miliona złotych tysięcy złotych.

 • 14. Wspieranie aktywności mieszkańców. Czy miasto pomaga dziś organizacjom pozarządowym w ich działaniach poza finansowaniem? Czy wspiera je swą siłą,możliwościami, tak by pomnożyć każdą z wydanych złotówek. Choćby przez pomoc w promocji imprez organizowanych w mieście, załatwianie „spraw papierkowych”, doradztwo itd… - zrealizowane. 
  Miasto nie tylko pomaga, ale też angażuje się w działalność stowarzyszeń. Wspiera je organizacyjnie, finansowo, logistycznie. 

 • 15. Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych - zrealizowane
  Do użytku oddano dwa budynki komunalne: kompleksowo wyremontowany przy ul. Towarowej 6 (24 mieszkania) oraz zbudowany od podstaw blok przy ul. Fabrycznej (31 mieszkań).

 • 16. Budowa ścieżek rowerowych –trwają prace przygotowawcze do budowy ścieżki w śladzie kolejki wąskotorowej. Ścieżka ma też powstać wzdłuż planowanej trasy Północ – Południe. Ok. 500 metrów ścieżki powstało wzdłuż pasażu Wacława Duplickiego. Ścieżka powstanie też wzdłuż ul. Staszica. 

 • 17. Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach i żłobkach – zrealizowane
  Kosztem niemal 3 mln wybudowano żłobek, liczba miejsc zwiększyła się niemal trzykrotnie do 110. W roku 2014 będzie funkcjonować aż 15 przedszkoli – 5 miejskich i 10 prywatnych, które otrzymują dofinansowanie z budżetu samorządu miejskiego sięgające czterech milionów złotych. W tej kadencji liczna miejsc w przedszkolach zwiększyła się o ok. 800.

 • 18. Pozyskiwanie środków unijnych na zakup wyposażenia w placówkach oświatowych – zrealizowane
  Do tej pory pozyskano ponad milion złotych na programy, w ramach których realizowany jest ten punkt.

 • 19. Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce – zrealizowane.


  P1420401.JPG
 • 20. Stypendia dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia sportowe i artystyczne – zrealizowane. 

 • 21. Pozyskiwanie środków unijnych przeznaczanych na zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez nauczycieli szkół miejskich – zrealizowane
  Od początku kadencji na ten cel pozyskano już ponad milion złotych. W zajęciach wzięło udział ponad tysiąc dzieci.

 • 22. Wspieranie działań oświatowych realizowanych przez stowarzyszenia np. Uniwersytet Trzeciego Wieku – zrealizowane 

 • 23. Dla dzieci i młodzieży szkolnej nieodpłatne uczestnictwo w zajęciach artystycznych i sportowych prowadzonych przez instruktorów zatrudnionych w MOK i MOSiR – częściowo zrealizowane w ramach statutowej działalności MOK i MOSiR.

 • 24. Remont domów kultury w Boryszewie i przy ulicy Żeromskiego – zrealizowane częściowo. Remontu sali widowiskowej doczekał się MOK Boryszew. Koszt prac to (580.000 zł). Przy ul. Żeromskiego przeprowadzono prace malarskie, dekarskie. Na więcej nie pozwala wciąż nieuregulowany stan prawny budynku.  

 • 25. Modernizacja stadionów MKS ORKAN i KS BZURA – realizacja rozpoczęta
  1. w tym roku stadion Bzury doczeka się zakończenia I etapu remontu. 
  2. Trwają prace projektowe dla stadionu przy ul. Warszawskiej.

 • 26. Przywrócenie bezpłatnego korzystania z miejskich obiektów sportowych przez kluby – zrealizowane 

 • 27. Budowa sal gimnastycznych w szkołach miejskich nr. 2, 4 i 7. zrealizowane częściowo.
  Sala przy SP 4 gotowa. Przy SP 2 i przy SP 7 powstały piękne boiska wielofunkcyjne.


  IMG_7694.JPG

Na 27 projektów do zrealizowania w ramach programu wyborczego ogłoszonego w 2010 roku 25 zrealizowanych w 100% lub częściowo. Tylko w dwóch przypadkach inwestycje jeszcze się nie rozpoczęły.
Oczywiście przez te cztery lata razem zrobiliśmy o wiele więcej. Poniżej znajdą Państwo sprawozdanie z dzialań sochaczewskiego samorządu w tej kadencji. W najkrótszym z możliwych opracowań. 

 Nowości w działach: kultura i sport

 • Kadencja burmistrza Osieckiego to całkowita zmiana podejścia do spraw kultury i sportu w mieście. Zreformowano finansowanie sportu, zwiększono środki na kulturę. Miasto zaczęło aktywnie wspierać organizacje i kluby zajmujące się tymi dziedzinami. 

 • Powstał najpierw Wydział Promocji i Aktywizacji, a potem Centrum Kultury, Sportu, Promocji i Organizacji Pozarządowych,które wspomaga i współorganizuje kilkadziesiąt imprez kulturalnych, patriotycznych i sportowych rocznie.

 • Efekty tych działań widać praktycznie każdego tygodnia – wystawy, koncerty, imprezy sportowe, rekreacyjne – nigdy tak wiele nie działo się w naszym mieście.

 • Otwarto okolicznościowe m.in. historyczne wystawy: „Żołnierze wyklęci”, „Ofiary stanu Wojennego” (wspólnie z IPN), „Na nieludzkiej ziemi – Charków, Katyń, Miednoje” (dwie prezentacje w kościołach), „Warto być Polakiem”.

 • Na polach czerwonkowskich zorganizowano trzy rekonstrukcje „Bitwy nad Bzurą”. W 2011 roku wspólnie z Bogusławem Wołoszańskim, który nakręcił film o obronie Sochaczewa w 1939 roku emitowany w TVP Kultura. W każdej z imprez wzięło udział po kilkanaście tysięcy widzów.

  IMG_5815.JPG
 • Sochaczewskie Lato. W wakacje 2011, 2012, 2013, 2014 na Placu Kościuszki odbyły się cykle letnich imprez plenerowych. To koncerty, wystawy, gry, zabawy, spotkania z żywą historią. 

 •  Od czterech lat każdej jesieni realizowany jest projekt pod nazwą „Sochaczewska Jesień Kulturalna”, którego koordynatorem jest UM, a partnerami m.in. Miejski Ośrodek Kultury, Państwowa Szkoła Muzyczna, Miejska Biblioteka Publiczna, Klub Nauczyciela, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej oraz organizacje pozarządowe.

 • We wrześniu 2013 Miejska Biblioteka Publiczna przeniosła się do nowej siedziby w zabytkowych kramicach, gdzie rozlokowała się na 800 metrach. Dziś to jedna z najładniejszych i najbardziej funkcjonalnych bibliotek miejskich na Mazowszu. W ciągu roku liczba czytelników wzrosła o 20%!

  IMG_5479.JPG


 • Miasto uratowało przed likwidacją Rodzinny Rajd Rowerowy im. Tadeusza Krawczyka. W 2011, 2012, 2013 i 2014 roku pod patronatem burmistrza, odbyła się jego XII, XIII, XIV i XV edycja. Wspaniała impreza, przyciągająca kilkuset miłośników jednośladów, integrująca rodziny, zapewniająca zabawę i wypoczynek całym pokoleniom. Co roku ściąga nawet 900 osób.

 • Od maja 2013 odbywa się Majowy Sochaczewski Rajd Rowerowy. W tegorocznej edycji wzięło w nim udział 900 osób.
 • W nowopowstałej galerii MOST, w holu UM, odbyło się kilkadziesiąt wystaw prezentujących twórczość lokalnych artystów, uczniów szkół, twórców rękodzieła, artystów niepełnosprawnych tworzących pod okiem instruktorów z ŚDS czy WTZ.

 • Nowa formuła Dnia Sochaczewa - przeniesienie dni na teren MOSiR przy ul. Warszawskiej okazało się strzałem w dziesiątkę – teren ogrodzony, monitorowany. Większa liczba ochrony, podział terenu na strefy cateringu i koncertową oraz strefę handlu ucywilizowały święto miasta. Dziś to impreza dla całych rodzin. 

  mazurek dla wszystkich (32).JPG
 • Rekordowe były wydatki miasta na dotacje, po które mogły sięgnąć organizacje pozarządowe. Co roku w otwartych konkursach ofert do podziału było ok. 420 tys. zł przeznaczone m.in. na projekty kulturalne, aktywizację seniorów, profilaktykę, organizacją zajęć rekreacyjnych, wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z niezamożnych rodzin, a także 400 tys. na szeroko rozumiany sport.
 • Ustanowiono program stypendialny dla sportowców osiągających sukcesy. Program w 100% finansowany przez ratusz. W I edycji programu, wiosną 2012 roku, burmistrz przyznał 44 stypendia, a sięgnęli po nie zawodnicy SKTS, Rugby Club Sochaczew i UKS „Siódemka”. Na stypendia w budżecie co roku odkładane jest ok. 10.000 zł. Stpendia przyznano już trzy razy. Kolejna edycja – wiosną 2015 roku.

 • Powołano do życia dwa ciała doradcze burmistrza: Sochaczewską Radę Sportu oraz Sochaczewską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Rady opiniują uchwały Rady Miejskiej z zakresu sportu, kultury, działalności organizacji pozarządowych, stypendiów czy nagród sportowych. Stanowią głos środowiska w najistotniejszych dla sportu i NGO sprawach.
 • Znacząco podniesiono rangę miejskich obchodów świąt patriotycznych i narodowych. Wydarzenia te – Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 maja, rocznica napaści hitlerowskiej i sowieckiej na Polskę, rocznica Porozumień Sierpniowych, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego  – mają odpowiednią oprawę. 


  KWIATY2.JPG

 • Zorganizowano wiele znaczących imprez sportowych rangi krajowej i międzynarodowej, m.in. mecz półfinałowy Polska – Rosja Europejskiej Ligii Narodów Tenisa Stołowego, mistrzostwa Polski w rugby siedmioosobowym, Międzynarodowy Turniej Judo im. Tadeusza Naskręta, Poland Bike Marathon, w tym roku przez Sochaczew przejechał Tour de Pologne.

 • Mieszkańcy mogą za darmo obcować z wysoką kulturą, poznawać tradycje innych narodów, twórczość artystów lokalnych i uznanych w krajowym środowisku. W latach 2011-2013 w Sochaczewie odbyły się m.in. koncert światowej sławy skrzypka Konstantego Andrzeja Kulki, Zespołu Pieśni i Tańca WARSZAWIANKA, Ekwadorskiego baletu QUITUS i grupy PERUMANTA, dwukrotnie serbskiej Orkiestry Akordeonowej AKUD, rosyjskiego barda Leonida Volodko.


Nowe działania w sprawach społecznych 

 • Wdrożono projekt „Sochaczewska Karta Rodziny” i „Sochaczewską Kartę Seniora”. Z Sochaczewskiej Karta Rodziny, działającej od lutego 2012 roku, korzystają rodzice wychowujący co najmniej troje dzieci. Wydano ją 275 rodzinom, 1415 osobom, a to oznacza, że 2/3 dużych sochaczewskich rodzin korzysta np. z tańszych o połowę biletów ZKM i wejściówek na basen, a także całego katalogu zniżek oferowanych przez 30 prywatnych partnerów SKR. 
  Rozwija się także drugi projekt, tym razem skierowany do seniorów. Od maja 2013 roku o wydanie Sochaczewskiej Karty Seniora wystąpiło już 1656 osób. O sukcesie tej karty przesądza fakt, że seniorzy 75+ otrzymują m.in. 50% zniżki w opłacie za posegregowane śmieci.

 • Sochaczew uhonorowano tytułem „Zdrowej Gminy”. W ogólnopolskim plebiscycie doceniono prowadzone przez ratusz akcje profilaktyczne.  W ostatnich czterech latach miasto sfinansowało m.in. 900 badań mammograficznych, 580 badań USG dla dzieci, rozdało 400 testów FOB wykrywających wczesne stadium raka jelita grubego, kolejnych kilkaset osób skorzystało z badań prostaty (214), ciśnienia tętniczego i „wieku serca” (394 pacjentów), testów gęstości kości (196), badań słuchu (150). Z finansowanych przez miasto szczepień przeciw grypie skorzystało 1450 seniorów! W sumie wykonano ponad 4 tysiące badań i szczepionek.

  P1240586.JPG
 • Już cztery razy udało się zaprosić do Sochaczewa nowoczesny ambulans fundacji Ronalda McDonalda, w którym lekarze pediatrzy radiolodzy wykonywali dzieciom w wieku od 9 miesięcy do 6 lat specjalistyczne badanie USG. W latach 2011-2014 z darmowych badań skorzystało prawie 600 dzieci.

 • 2.472.600 zł – tak dużą kwotę dotacji ratusz pozyskał na realizację programu „Sochaczew Miasto e-Innowacji” (środki UE, działanie 8.3) projektu informatycznego, jaki realizowany jest w latach 2013-2015. Za te pieniądze zostanie zakupionych m.in. 50 zestawów komputerowych oraz opłacony na dwa lata dostęp do szerokopasmowego Internetu dla 250 rodzin objętych systemem pomocy społecznej.
 • Burmistrz konsekwentnie wspiera Szpital Powiatowy. W latach 2011-2014 dokonał umorzeń podatku od nieruchomości na kwotę niemal 1.000.000 zł. To najwyższa w historii kwota wsparcia, jaką ratusz udzielił szpitalowi.

  P1000243.JPG 


Nowe działania w edukacji

 • Ratusz skutecznie sięgnął po pieniądze z trzech programów wspomagających edukację dzieci i młodzieży. Aż 481.000 zł zdobyto z programu „Marzenia do spełnienia” adresowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych. 54.000 z programu „Dziecięca Akademia Przyszłości”. 473.000 zł to środki pozyskane z programu „Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych”. Za te pieniądze odbyło się ponad 1000 lekcji, zajęć wyrównawczych, sportowych, komputerowych, podnoszących wiedzę, zostało zakupione wyposażenie do szkół w tym interaktywne tablice.

 • Ruszył program stypendialny dla wybitnych uczniów, nie tylko tych osiągających doskonałe wyniki w nauce, ale też w sporcie czy kulturze. W pierwszej edycji, wiosną 2012 roku, burmistrz wręczył 24 stypendia, ale już w drugiej edycji wymagania spełniło 75 uczniów. Obecnie po stypendia sięga średnio 70-100 uczniów.

 • W 2012 roku po raz pierwszy w historii ratusz przeprowadził postępowanie przetargowe na ubezpieczenie wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz kadry nauczycielskiej. Dzięki temu 4,5 tys. klientów (4100 uczniów, 400 pedagogów) uzyskało ubezpieczenie z sumą gwarancyjną w wysokości 20 tys. zł (średnia wcześniej to 10,5 tys.), dodatkowy pakiet ochrony. Mimo to, stawka ubezpieczenia nie wzrosła. Przetarg z sukcesem powtórzono w 2014 roku – stawka nie wzrosła nawet o grosz.

 • 1 lipca 2011 roku uruchomiono Miejski Zespół Ekonomiczny prowadzący obsługę finansową wszystkich szkół i przedszkoli.

 • Dzięki racjonalnej polityce udało się uniknąć negatywnych skutków niżu demograficznego. W Sochaczewie nie zwalnia się nauczycieli, nie likwiduje szkół, co ma miejsce w innych, dużo bogatszych samorządach np. w Warszawie.

W sumie w latach 2011-2014 tylko na inwestycje w oświatę miasto wyda około 11 milionów złotych.

19.10.2012.JPG

 


 

Inne dziedziny

 • Burmistrz i Powiatowa Izba Gospodarcza przygotowali bardzo udaną wizytę Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. To była trzecia w historii miasta, pierwsza po wojnie wizyta głowy naszego państwa w Sochaczewie.

  P2074739.JPG
 • Skutecznie udało się obronić sochaczewski sąd przez likwidacją. Gdy minister sprawiedliwości Jarosław Gowin ogłosił chęć zreformowania sądownictwa, w tym przekształcenie małych jednostek w oddziały zamiejscowe sądów rejonowych znajdujących się w sąsiednich miastach (powiatach), burmistrz wraz z prezesem SR Jackiem Woźnicą, wspierani przez grupę przyjaciół sądu na czele z mec. Wojciechem Błaszczykiem rozpoczęli akcję, która doprowadziła do odwrócenia tej niekorzystnej dla Sochaczewa decyzji.
 • Wielkim sukcesem zakończyły się współorganizowane przez ratusz obchody 50-lecia 32 Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego (apel na Placu Kościuszki, gala w MOK, film dokumentalny).  

 • Tytuły Honorowego Obywatela Miasta nadano wybitnym postaciom: Włodzimierzowi Ignacemu Garbolewskiemu, Ryszardowi Łakomskiemu, ks. Józefowi Kwiatkowskiemu, Sylwestrowi Rozdżestwieńskiemu, Maciejowi Wojewodzie, Kazimierzowi Hugo-Baderowi, Janowi Kopciowi, Marii Gołkowskiej i Tadeuszowi Tomaszewskiemu.

  IMG_5291.JPG

 • 1 kwietnia 2012 roku uruchomiono nowy miejski portal internetowy Sochaczew.pl. Średnio w miesiącu odwiedza go 32.000 osób, czyli ponad 1000 dziennie. Portal gromadzi wszystkie informacje z życia miasta, ratusza, Rady Miejskiej, podległych burmistrzowi. W 2012 roku portal został uznany najlepszym samorządowym portalem na Mazowszu przez badaczy ze Szkoły Głównej Handlowej. Wyprzedziliśmy kilkaset innych samorządów.
Czas na przedstawienie miejskich wydatków inwestycyjnch w latach 2011-2014

 Inwestycje 2011

 • 3.822.300 zł - przebudowa ul. Warszawskiej, etap II

  25.05.2011 (4).jpg
 • 1.400.800 zł – przygotowanie terenu inwestycyjnego w centrum miasta
 • 1.372.600 zł - budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej
 • 1.221.900 zł – rewitalizacja zabytkowych kramnic miejskich
 • 1.102.600 zł - przebudowa budynku przy ul. Towarowej 6
 • 831.600 zł - wykonanie nawierzchni asfaltowej w ul. Kutrzeby
 • 714.500 zł - wykonanie nawierzchni a

  (2014/11/08 00:28)

Inwestycje 2011

 • 3.822.300 zł - przebudowa ul. Warszawskiej, etap II

  25.05.2011 (4).jpg
 • 1.400.800 zł – przygotowanie terenu inwestycyjnego w centrum miasta
 • 1.372.600 zł - budowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej
 • 1.221.900 zł – rewitalizacja zabytkowych kramnic miejskich
 • 1.102.600 zł - przebudowa budynku przy ul. Towarowej 6
 • 831.600 zł - wykonanie nawierzchni asfaltowej w ul. Kutrzeby
 • 714.500 zł - wykonanie nawierzchni asfaltowej w ul. Tadeusza Jasińskiego
 • 591.700 zł - budowa wylotów kanalizacji deszczowej
 • 510.300 zł - przebudowy drogi Sochaczew – Adamowa Góra – Juliopol wspólnie z gminami Sochaczew i Młodzieszyn (asfalt na ul. Batalionów Chłopskich).
 • 474.500 zł - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Okrężnej
 • 457.200 zł - wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Reja
 • 452.400 zł - przełożenie trylinki i chodnika przy ul. Słowackiego
 • 450.800 zł - dotacja dla MOK na remont filii w Boryszewie
 • 369.200 zł - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Reja
 • 355.000 zł - przebudowa i budowa nowego oświetlenia m.in. w ul. Zygmunta Starego, Bolesława Śmiałego, Dewajtis, Spacerowej, Żwirowej i. Działkowej.
 • 297.900 zł – wykupy gruntów pod drogi i ulice
 • 220.300 zł – termomodernizacja Gimnazjum Nr 1
 • 150.000 zł – dotacja dla straży pożarnej na zakup wozu ratowniczo-gaśniczego
 • 148.800 zł - budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Asnyka V etap
 • 127.000 zł – plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3
 • 68.800 zł – budowa zatok parkingowych przy ul. Żeromskiego
 • 58.600 zł - na dokumentację techniczną przyszłych inwestycji
 • 52.900 zł – dokumentacja budowy nowego żłobka
 • 50.000 zł – dotacja dla ZKM na zakup ciężarówki
 • 34.900 zł – dokumentacja przebudowy skrzyżowania ul. Płockiej i Gawłowskiej
 • 30.000 zł – zakup ciągnika dla ZGM
 • 27.600 zł – projekt przebudowy ul. Kościńskiego i miejsc parkingowych w centrum
 • 27.500 zł – komputery dla UM
 • 27.000 zł – budowa oświetlenia w ul. Jana Kazimierza
 • 22.500 zł - dokumentacja przebudowy ulic Zamiejskiej i Muszkieterów
 • 18.000 zł – zakup wyposażenia kuchennego dla MP 3 i ŚDS
 • 10.500 zł – dokumentacja budowy chodnika przy ul. Żyrardowskiej

 Razem na inwestycje w 2011 roku

15 507 241,30 zł

 


 

Inwestycje 2012

 • 6.124.200 zł - rewitalizacja zabytkowych kramnic miejskich

  kramnice 10.09.2012 (1).JPG
 • 1.231.000 zł - budowa żłobka miejskiego
 • 1.517.200 zł - przebudowa ul. Kościńskiego (w tym 600 tys. od WAVIN Metalplast-Buk)
 • 816.600 zł - „Oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej”
 • 468.600 zł - nawierzchnia asfaltowa na ul. Spółdzielczej
 • 435.300 zł - przebudowa skrzyżowania Płockiej i Gawłowskiej (dotacja dla powiatu)

  światła - gawłowska (4).JPG

 • 419.000 zł - zagospodarowanie terenów nad Bzurą (wkład własny do projektu UE)
 • 303.000 zł - nawierzchnia asfaltowa na ul. Nowowiejskiej
 • 299.300 zł - budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Karwowskiej
 • 296.500 zł - budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Spółdzielczej
 • 268.100 zł - termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej
 • 235.500 zł - stworzenie nowych miejsc parkingowych (ul. 1 Maja)
 • 210.300 zł - budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zamiejskiej
 • 209.800 zł - nawierzchnia asfaltowa na ul. Zamiejskiej
 • 199.000 zł - wykup gruntów pod drogi w tym trasę północ - południe
 • 175.600 zł - nawierzchnia asfaltowa na ul. Muszkieterów
 • 168.600 zł - przebudowa skrzyżowania Płockiej i Łowickiej
 • 153.600 zł - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Muszkieterów
 • 144.700 zł - budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Asnyka
 • 92.500 zł - nadbudowa budynku przy ul. Słowackiego 4, wykup mieszkań
 • 87.000 zł - na wymianę kamer miejskiego monitoringu
 • 85.500 zł - przebudowa ulicy Staszica (dotacja dla powiatu na projekty techniczne)
 • 81.000 zł - oświetlenie w ulicach Nowej, Dąbrowskiego, Mieszka, Matejki i Żytniej
 • 80.000 zł - budowa placów zabaw przy SP 4 i ZS w Chodakowie
 • 70.000 zł - przebudowa chodnika przy Al.600 lecia
 • 68.400 zł - budowa oświetlenia w ulicy Spacerowej i Torowej
 • 67.500 zł - projekty budowy oświetlenia m.in. w ulicach Sportowej, Zduńskiej i Pięknej
 • 57.000 zł - projekty budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Karwowo, Rozlazłów
 • 47.000 zł - zakup wyposażenia kuchni szkolnych i w DDPS
 • 46.900 zł - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 (projekty)
 • 43.000 zł - dotacja dla policji na zakup pieców C.O.
 • 31.400 zł - budowa oświetlenia w ulicy Rolniczej
 • 23.000 zł - budowa oświetlenia w ulicy Pietrzaka
 • 16.000 zł - projekt przebudowy skrzyżowania ulic Inżynierskiej i Kościńskiego
 • 9.200 zł - nawierzchnia asfaltowa na ul. Bohaterów Chodakowa (projekty techniczne)
 • 7.200 zł - nawierzchnia asfaltowa na ul. Lazurowej (projekty techniczne)

 Razem na inwestycje w 2012 roku

14 632 739 zł


 Inwestycje 2013

 • 4.791.600 zł – zagospodarowanie wzgórza zamkowego, wzmocnienie skarpy

  P1510264.JPG
 • 2.088.000 zł – rewitalizacja kramnic
 • 1.929.000 zł – budowa integracyjnego Żłobka Miejskiego
 • 1.800.000 zł – budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4
 • 1.215.000 zł – przebudowa placu Armii Ludowej i ulic przyległych
 • 789.000 zł – realizacja kolejnego etapu programu „Oszczędność energii w obiektach użyteczności publicznej”
 • 563.760 zł - dotacja dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na opłacenie rat za zakupione autobusy komunikacji miejskiej i montaż monitoringu.
 • 271.000 zł – wykup gruntów pod drogi i ulice oraz nowe przyłącza wodno-kanalizacyjne w budynkach komunalnych
 • 266.700 zł – termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej
 • 169.000 zł – zakup routera, komputerów dla UM oraz do rozliczania poboru opłat za śmieci
 • 112.000 zł – dokumentacja zabezpieczenia osuwiska przy ul. Kolejowej
 • 110.800 zł – zakupy inwestycyjne Miejskiej Biblioteki Publicznej (do Kramnic)
 • 100.000 zł – budowa chodnika przy ul. Żyrardowskiej (wspólnie z MZDW)
 • 84.000 zł – przebudowa chodnika przy ul. 600 Lecia

  IMG_4300.JPG

 • 63.700 zł – przygotowanie dokumentacji budowy parkingu przy stacji PKP
 • 37.600 zł – zakup map numerycznych oraz pieca C.O. dla ZUP
 • 20.600 zł – budowa lub przebudowa oświetlenia ulicznego i ogrodzenia placu zabaw przy Mickiewicza
 • 20.140 zł – projekt przebudowy pasażu Duplickiego
 • 20.000 zł – utwardzenie części działki przy skwerze Solidarności
 • 12.000 zł – zakup kuchni gazowej i zmywarki dla Przedszkola nr 7

 W sumie na inwestycje w 2013 roku wydano

14 473 832,65

 


 INWESTYCJE 2014

 2.650.000 zł – budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4
 2.640.000 zł – wkład do spółki ZWiK
 1.655.000 zł – budowa boisk przy Zespole Szkół w Chodakowie (Budżet Obywatelski)

IMG_0151.JPG
 1.459.000 zł – modernizacja placu Armii Ludowej wraz z otoczeniem
 1.150.000 zł – budowa parkingu przy stacji PKP
 529.000 zł – przebudowa pasażu Duplickiego w Chodakowie
 500.000 zł – opracowanie dokumentacji zabezpieczenia skarpy rzeki Bzury
 440.148 zł – wykup gruntów pod budowę dróg
 304.000 zł – budowa i przebudowa sieci energetycznej w ulicach Wojska Polskiego, Ziemowita, Pięknej, Zduńskiej, Sportowej, Piaszczystej, Otwartej i Cieplnej.
 300.000 zł – budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji
 250.000 zł – termomodernizacja Muzeum Ziemi Sochaczewskiej
 224.000 zł – budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2
 203.00 zł – odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2
 200.000 zł – przebudowa oświetlenia w ul. Staszica
 200.000 zł – modernizacja stadionu w Chodakowie przy ul. Chopina 101
 193.000 zł – budowa siłowni zewnętrznych (Budżet Obywatelski)
 178.000 zł – koncepcja zagospodarowania terenów na Bzurą (40 tys. w 2014)
 134.500 zł – zakup komputerów UM
 100.000 zł – modernizacja dachu sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2
 74.000 zł – koncepcja przebudowy stadionu przy ul. Warszawskiej (20 tys. w 2014)
 60.000 zł – budowa placów zabaw przy ul. Fabrycznej i Korczaka
 40.000 zł – przebudowa sieci sanitarnej (MOSiR)
 50.000 zł – zakup komputerów dla programu e-klient
 35.000 zł – zakup monitoringu dla autobusów ZKM
 25.000 zł – budowa chodnika przy ul. Żyrardowskiej etap II
 20.000 zł – zakup schodołazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy
 6.300 zł – wkład własny miasta w realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego”
 6.000 zł - zakup patelni elektrycznej dla Gimnazjum Nr 2


W sumie przez cztery lata kadencji, mimo najgłębszego od lat kryzysu państwa, nieustannego wzrostu obciążeń dla samorządu, spadku wysokości dotacji rządowych (np. subwencji oświatowej) miasto ma stabilną sytuację finansową, rozwija programy społeczne, edukacyjne, kulturalne, prowadzi wiele zakrojonych na szeroką skalę programów (np. Drogi zamiast błota), a co najważniejsze… było w stanie wydać na inwestycje

57 500 mln złotych

Gdy dodamy do tego pieniądze wydane na kanalizację, otrzymujemy kwotę niemal 

160 milionów złotych 
wydanych w ostatniej kadencji na inwestycje w Sochaczewie

(2014/11/08 00:30)
a gdzie sala dla SIÓDEMKI !!!!!!

(2014/11/08 06:52)
Projekt remontu sali przy 4 powstał już za poprzednika, a obecny pan go jedynie dokończył, podobnie jak z rewitalizacją wzgórza zamkowego. Pomysł został zawarty w Strateggii rewitalizacji Centrum i rozwoju miasta na lata 2008 - 2015 i jak wskazuje termin przyjęcia starania o środki na ten projekt ze środków norweskich to 2009r. Gdyby ktoś mądry nie pomyślał wcześniej jak to zrobić i skąd wziąć pieniądze to widzieli byśmy remont. A co do projektu wodno - kanalizacyjnego to również zdobycz poprzedniej ekipy. I zanosi się na to że trzeba będzie oddać ze 20 milionów.  

(2014/11/08 09:51)

(2014/11/08 09:51)
Śmiechu warte, po czterech latach walki o remont Staszica jest wniosek, łał wniosek, a mostu ekspertyza łał, ekspertyza, a na Boryszewie Zrobimy, będzie się działo. I tak minęły 4 lata.Wnioski już ludzie wyciągną sami.
 

(2014/11/08 10:05)
Rotor-projekty to sobie można tworzyć... Nie porównuj projektu z realizacją Idiotów masz przed sobą?jago- odpręż się, odejdź od kompa. I tak wypłata Ci się należy za psią wierność. Poczytaj sobie o władaniu ulic i nie pisz bzdur.

(2014/11/08 20:44)
a dla mnie nie ważne jest kto włada ulicami, jako wyborca wymagam od władz dogadanie się dla dobra mieszkańców, a nie prowadzenie wojenek!

(2014/11/09 07:43)
Czas rozliczenia za wyborcze obietnice Burmistrza .

(2014/11/10 19:01)