Pacjenci Poradni Rodzinnej Za Bzurą są zwolnieni z opłat za parkowanie

cyt..."Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie informuje, że pacjenci korzystający z usług medycznych Podstawowej Opieki Zdrowotnej – Poradni Rodzinnej „Za Bzurą” są zwolnieni  z opłat za parkowanie przy Szpitalu.

Pacjenci są zobowiązani przy wjeździe na parking pobrać bilet wjazdowy, który następnie stemplują podczas wizyty w rejestracji POZ. Podstemplowany bilet umożliwia bezpłatny wyjazd z parkingu pacjentom Poradni Rodzinnej „Za Bzurą”


Miło, ale mało kto o tym wie :-) więc informujmy się nawzajem.