Prace przy Parku oraz ulica Piłsudskiego

/ 1 odpowiedzi
Niedawno jeden z mieszkańców bloku znajdującego się naprzeciw Parku Garbolewskich zwrócił się z pytaniem o dziejące się tam prace. Ma on zastrzeżenia co do jakości inwestycji a także zainteresowania władz okolicą odcinka od szkoły ZSCKP "Osiemdziesiątka" do ronda. Zwrócił uwagę na brak wycinki wierzb oraz dzikiej gruszki, które jego zdaniem, pozostając przy tafli stawu będą go zanieczyszczać. Pan pyta zatem o sens wykonywanych prac? Nadmienia, iż mieszkańcy jako stali obserwatorzy znają stan drzew i uważają, iż pozostawienie drzew częściowo spróchniałych będzie skutkować opadaniem gałęzi do wody. Chciałby wiedzieć również kto jest odpowiedzialny za kosznie trawy przy torach kolejki wąskotorwej ? Nadmienia, iż trawa skoszona była ostatni raz przy okazji wizyty Pani Prezydentowej w 2017 roku. Czy mieszkańcy Sochaczewa zatem nie zasługują na schludny obraz tej okolicy ? szczególnie ważne jest to pytanie w trakcie prowadzonych prac przy Parku Garbolewskich ? Jeśli Park będzie odremontowany, jak będzie wygladała jego okolica po drugiej stronie drogi ?
Koszenie trawy to nie jest w Sochaczewie problem dotyczący jedynie okolic kolejki wąskotorowej. Generalnie wszędzie trawa jest wybujała, na wąskich chodnikach po deszczu nie można przejść tak, żeby nie zamoczyć i ubrudzić spodni, bo trawa kładzie się i chwyta za nogi.
Z jednej strony mamy dużą przychylność władz względem KK, a z drugiej kapliczki gdzie odbywają się nabożeństwa majowe są tak zarośnięte, że prawie ich nie widać.
Dodatkowo problem nakręca problem. Niestety mentalność jest taka, że ludziom łatwiej jest wyrzucić śmieci nie do kosza, a w trawę. I tak dalej...
Czy gdzieś jest osiągalny harmonogram koszenia dla poszczególnych ulic?

(2018/05/17 08:12)