Przechodzenie przez jezdnie eldoradem dla policji.

/ 3 odpowiedzi

Wielu miejsc naszego miasta stało się prawdziwym eldoradem mandatowym za przechodzenie poza przejściem dla pieszych.
 Tak jest na Traugutta między Warszawską a Reymonta, na 1-go Maja na tym samym odcinku wokół placu Obrońców Sochaczewa czy przy rynku.

Jednakże 600-lecia czy Chodakowska posiadają już ten przywilej.

Nawiązując do tego zwracam sie z prośbą o interpretację Art.13, pkt 2 Kodeksu Drogowego

Cytując:

Prawo o ruchu drogowym
Art. 13. Zasady przechodzenia przez jezdnię lub torowisko
1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.
2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.
3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.
4. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z niego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
5. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.
6. Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.
7. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.
8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

Art. 14.
Zabrania się:
1) wchodzenia na jezdnię:
a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
4) przebiegania przez jezdnię;
5) chodzenia po torowisku;
6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

Na wymienionym odcinku Traugutta jest 106m odległości od skrzyżowania przy Warszawskiej, jednak przy Reymonta jest dopiero za skrzyżowaniem. Od wielu lat jest problemem wywalczenie przejścia także przy przystanku, choć od Reymonta do sanepidu jest ich conajmniej trzy.

 

byłem swiadkiem kiedy rano-7 godzina z kawałkiem,dzielna policjantka spisywała bandytę z tornistrem za przejście jezdni na 600 lecia,mały walił do autobusu (do szkoły),kiedy powiedziałem że do sąsiednich przejść jest więcej jak 100 metrów spojrzała bacznie,ale niestety byłem trzeźwy jak niemowlę,bo bym miał kłopoty za rozrabianie po pijaku

(2016/09/25 11:11)

.

(2016/09/25 11:23)

Ho, mój drogi, policja sochaczewska nabija sobie pięknie statystki pieszymi... ja kiedyś dostałam mandat za przejscie w okolicach poczty, nie przyjęłam mandatu. Sąd nawet nie raczył mnie poinformować o dacie rozprawy, tylko skazał mnie zaocznie (tzn przyznał rację policjantom i doliczył niecałe 50 zł kosztów).

(2016/09/26 20:21)