Pytanie do Pana Krupy

Czy mógłby pan zadeklarować pomoc przy remoncie pomnika Chrystusa i przywrócenia Go w godne miejsce w naszym mieście?