Skąd pomysł na chodakowski deptak?

/ 13 odpowiedzi

Oto lista obietnic p. Osieckiego z 2010 roku, który pisał na swojej stronie internetowej:

A oto lista już bardzo konkretnych projektów, które zamierzam zrealizować z całym zespołem Urzędu Miasta w tej kadencji:

 • Przywrócenie połączenia Chodakowa z Centrum dzięki odbudowie mostu na Utracie w Trojanowie.
 • Budowa dróg i chodników bez preferowania poszczególnych dzielnic miasta.  Miasto nie może czekać aż mieszkańcy sami się zorganizują i zaczną „chodzić za budową drogi”, czy światła. Miasto musi im pomagać.
 • Budowa parkingów w centrum miasta i w okolicach dworca PKP.
 • Ścisłe powiązanie rozkładu jazdy MZK z rozkładem jazdy PKP.
 • Sochaczew sprzątany 7 dni w tygodniu. Sąsiednie miasta pokazują, że można wygrać walkę z brudem.
 • SOCHACZEW BEZPIECZNYM MIASTEM - monitoring wszystkich niebezpiecznych miejsc w mieście, zwiększenie liczby patroli policji w godzinach wieczornych i nocnych.
 • Ulica Warszawska (między Staszica i Żeromskiego) i Aleja Duplickiego w Chodakowie sochaczewskimi deptakami.
 • Aktywny program rewitalizacji Sochaczewa dotyczący głównych ulic, terenów pofabrycznych (np. Chemitex), Podzmacza.
 • Stworzenie wspólnie z gminami i Powiatem Parku Inwestycyjnego – czyli terenów, na których inwestorzy będą mieli możliwość łatwego otwierania swych firm.
 • Bezprzewodowy, darmowy, szerokopasmowy Internet w kilku centralnych punktach miasta.
 • Dalsza gazyfikacja miasta. Miasto musi znaleźć sposób, by gaz dotarł nie tylko do dużych kotłowni, budynków publicznych, gęsto zabudowanych osiedli, ale też do mniejszych skupisk i mniejszych domów.  
 • Rozpoczęcie budowy Trasy północ-południe. Tej inwestycji nie da się zrealizować w ciągu jednej kadencji, ale musimy wreszcie z nią ruszyć. Zaczniemy od odcinka Trojanowską -Warszawską, który odciąży najbardziej zakorkowaną część miasta, czyli centrum.
 • Zwiększenie środków finansowych dla stowarzyszeń sportowych i kulturalnych i przydzielanie ich proporcjonalnie do osiągnięć i zakresu działania.
 • Wspieranie aktywności mieszkańców. Czy miasto pomaga dziś organizacjom pozarządowym w ich działaniach poza finansowaniem? Czy wspiera je swą siłą, możliwościami, tak by pomnożyć każdą z wydanych złotówek. Choćby przez pomoc w promocji imprez organizowanych w mieście, załatwianie „spraw papierkowych”, doradztwo itd…
 • Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych
 • Budowa ścieżek rowerowych
 • Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach i żłobkach.
 • Budowa sal gimnastycznych w szkołach miejskich nr. 2, 4 i 7.
 • Pozyskiwanie środków unijnych na zakup wyposażenia w placówkach oświatowych.
 • Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.
 • Stypendia dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia sportowe i artystyczne.
 • Pozyskiwanie środków unijnych przeznaczanych na zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez nauczycieli szkół miejskich.
 • Wspieranie działań oświatowych realizowanych przez stowarzyszenia np. Uniwersytet III wieku.
 • Dla dzieci i młodzieży szkolnej nieodpłatne uczestnictwo w zajęciach artystycznych i sportowych prowadzonych przez instruktorów zatrudnionych w MOK i MOSiR.
 • Remont domów kultury w Boryszewie i przy ulicy Żeromskiego.
 • Modernizacja stadionów MKS ORKAN i KS BZURA.
 • Przywrócenie nieodpłatnego korzystania z miejskich obiektów sportowych przez kluby sportowe.

   

   •                                                                                                                                                          

Zdaję sobie sprawę, jak wiele jest jeszcze innych spraw, które wymagają niezwłocznej interwencji. Obiecuję Państwu, że miasto będzie prowadzić bardzo rzetelną politykę informacyjną dotyczącą wszelkich działań, a ja jako burmistrz nie tylko będę dostępny raz w tygodniu w swym gabinecie. Będę osobiście kontraktował się z mieszkańcami i konsultował z Wami każdą ważną decyzję!

 

21 listopada Wasz głos zadecyduje o przyszłości naszego miasta. Razem możemy zmienić nasze miasto. Razem możemy sprawić, że Sochaczew stanie się miastem, w którym chce się żyć. Nie zmarnujcie swego głosu. Proszę o wasze poparcie.

 Piotr Osiecki. Sochaczew na Tak!

no i jest git,teraz trzeba wybrać Pana Osieckiego na następne 4 lata aby dokończył niezrealizowanych obietnic.

(2014/06/21 17:55)
Nawet jak go wybierzemy na kolejne 40 lat to i tak tego nie zrealizuje.Gruszki na wierzbie prędzej urosną.

(2014/06/21 19:31)
Router
Osieckiego,w życiu , to najgorszy włodarz  jakiego znał Sochaczew, jak sobie chcesz to głosuj , ale potem nie płacz, że Sochaczew to najgorsza dziura . Ale jak tak patrzę to ty zawsze za Osieckim . Rugbista jest bez szans, ale bądź z nim do końca.

(2014/06/21 20:46)
każdy ma swoje zdanie na danego burmistrza,a inni byli lepsi?,kazdy obiecuje i połowy nie robi.

(2014/06/22 08:19)
Za cztery lata przy takich rządach jak rządy Osieckiego, to daje sobie rękę uciąć , że wszedłby tu komisarz , a wtedy nie interesowałoby go jakie są podatki od nieruchomości - mają być jak najwyższe , bilety - najwyższe , woda i ścieki jak najwyższe itd. Przykłady z innych miast są doskonale znane.

(2014/06/22 10:37)
Paniczu Jerzy, a to czyje obiecanki ?

Szanowni Mieszkańcy!
Drodzy Wyborcy!

Kompetencja i doświadczenie gwarantują dobrą realizację zadań i przedsięwzięć, z którymi należy się zmierzyć, kiedy zostanie się wybranym na stanowisko burmistrza.
Rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych i gospodarczych, które sa istotne dla mieszkańców miasta, musi być poprzedzone jednak staranną analizą możliwości jakimi dysponujemy. Obiecywac można wiele, lecz tak naprawdę zrealizować tylko to, na co pozwalają środki z budżetu miasta i zdobyte dotacje w ramach dopłat zewnętrznych i funduszy unijnych.
Uważam, że właśnie ostatnie 8 lat mojej pracy na stanowisku burmistrza Sochaczewa dało mi ogromną wiedzę i umiejętności planowania oraz rozsądnego gospodarowania publicznymi pieniędzmi. Dobry gospodarz musi mieć także strategię rozwoju miasta. Właśnie z takim planem obejmowałem powierzone mi przez Państwa stanowisko. Efekty są już widoczne.
Na przestrzeni tych lat zmienił się przecież wizerunek miasta, oblicze szkół i miejskich przedszkoli, standard sal gimnastycznych i obiektów sportowych. Modernizacja i remonty trzech ośrodków kultury, budowa nowych i remonty istniejących budynków komunalnych, a wreszcie najważniejsze zadanie – budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w całym Sochaczewie. W 2012 roku, to ogromne przedsięwzięcie zostanie zakończone. Tym samym przejdziemy do kolejnego etapu prac – modernizacji i budowy kolejnych dróg, chodników na terenie miasta. Wszystkie te działania sprawią, że poziom życia mieszkańców w każdej dzielnicy Sochaczewa będzie wyrównany, by nie było dzielnic lepszych i gorszych. 
Jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, wiele pomysłów do zrealizowania, aby nasze miasto było piękniejsze i lepiej się w nim żyło. 
Jeśli obdarzycie mnie Państwo po raz kolejny swoim zaufaniemi 21. listopada poprzecie moją kandydaturę na stanowisko burmistrza Sochaczewa, to będziecie mieli Państwo pewność, że zrealizuję swój program wyborczy.


PROGRAM WYBORCZY

Doświadczenie, Aktywność, Sukces
Gwarancją Dalszego Rozwoju Miasta


Przedstawiam Państwu program dalszego rozwoju Sochaczewa, będący nie tylko kontynuacją już rozpoczętych przeze mnie zadań, ale zawierający dużo nowych, dobrych i ciekawych propozycji dla dalszego rozwoju Sochaczewa oraz podniesienia poziomu życia mieszkańców.
Jest to przede wszystkim program realny do wykonania, wynikający z analizy i możliwości miejskiego samorządu, oparty na wiedzy i praktycznym doświadczeniu, jakie zdobyłem podczas dwóch kadencji.


KANALIZACJA i DOBRE DROGI

- W ciągu najbliższych dwóch lat zakończę program całkowitego skanalizowania Sochaczewa z pozyskanych funduszy unijnych, które są już zagwarantowane przez Unię Europejską i potwierdzone umową zawartą z NFOŚ. 

- Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej przystąpię do utwardzania i modernizacji dróg oraz naprawy i budowy chodników. 

Nadal będę tworzył nowe miejsca parkingowe, przede wszystkim w centrum miasta, koło dworca kolejowego tzw „Park &Ride” oraz wybuduję parking wielopoziomowy w pobliżu placu targowego. 

- Będę dalej czynił starania o przejęcie wszystkich dróg na terenie miasta podległych dotychczas innym zarządom wraz z przekazaniem dotacji na ich utrzymanie i modernizację. Ponadto będę kontynuował starania wraz ze Związkiem Miast Polskich o odszkodowanie za zniszczone byłe drogi krajowe przekazane miastu. 
- Doprowadzę do wybudowania mostu na rzece Bzurze na wys. szpitala i dzielnicy Karwowo, a także modernizacji skrzyżowania łącznie z sygnalizacją świetlną ul. Gawłowskiej z Płocką. 

- Rozpocznę przy wsparciu samorządu wojewódzkiego budowę trasy Północ-Południe, odciążającą ruch samochodowy wcentrum (od Chodakowa do stacji PKP). 

KULTURA, SPORT, 
REKREACJA


- Będę dalej przeznaczał fundusze na budowę nowych placów zabaw, ogródków jordanowskich w kolejnych dzielnicach, m. in. w Boryszewie i Karwowie. 
- Będę kontynuował budowę ścieżek rowerowych oraz zagospodaruję tereny nad rzeką Bzurą. 

- Na terenie Pól Czerwonkowskich powstanie centrum kulturalno-sportowe z halą wielofunkcyjną, hotelem dla sportowców i nowoczesnym domem kultury z dużą salą kinową. 

- Zakończę wcześniej realizowaną termomodernizację placówek oświatowych i przejdę do termomodernizacji oraz remontów placówek kulturalnych i sportowych na terenie miasta. MIASTO 

MIASTO PRZYJAZNE DLA
POTRZEBUJĄCYCH 
POMOCY


- Będę kontynuował politykę opieki nad najbardziej potrzebującymi mieszkańcami naszego miasta. 

- Zamierzam wybudować kolejny blok socjalny i utworzyć dom dla maltretowanych matek samotnie wychowujących dzieci. 

- Konsekwentnie będę zwiększał wydatki na wspieranie fundacji i stowarzyszeń zajmujących się osobami chorymi i niepełnosprawnymi. 

- Będę występował z inicjatywą wspierania Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. 

WIZERUNK MIASTA 
I NOWE MIEJSCA PRACY


- Będę kontynuował tworzenie pozytywnego wizerunku Sochaczewa jako miasta atrakcyjnego i przyjaznego dla przedsiębiorców i turystów. 

- Będę wspierał działania spółki Mazowiecki Port Lotniczy zmierzające do szybkiego utworzenia w Bielicach cywilnego portu tanich linii lotniczych, który da mieszkańcom nowe miejsca pracy, a miastu szansę na dynamiczny rozwój gospodarczy. 

BEZPIECZNE MIASTO

- Będę dalej rozbudowywał system monitoringu na terenie całego miasta. 

- Będę kontynuował budowę oświetlenia na ulicach i w parkach. 

- Wraz z budową nowych dróg powstaną bezpieczne przejścia dla pieszych. 

- Będę dbał o dalszą dobrą współpracę z policją. 

- Będę zabiegał o powstanie Straży Miejskiej. 

Do rozwiązania pozostaje między innymi problem ulicy Staszica, której mieszkańcy mają kłopoty z wodami opadowymi dostającymi się do kanalizacji sanitarnej. Zadeklarowałem kilkakrotnie chęć pomocy w przebudowie ulicy powiatowi, który jest zarządcą tej drogi, , chcąc wesprzeć ich działania kwotą 500 tysięcy złotych. Na razie jednak starostwo nie planuje remontu i wybudowania kanalizacji deszczowej, która rozwiązałaby ten problem. 
Kolejne odcinki zarówno kanalizacji deszczowej jak i sanitarnej są sukcesywnie wykonywane i modernizowane, można więc powiedzieć, że centrum miasta jest unowocześniane systematycznie i pod każdym względem

(2014/06/22 20:18)
dobre Gizmo ,i teraz czekamy na odpowiedź.

(2014/06/22 20:29)
Panie Jerzy widzę w tym co trafnie przedstawił Gizmo obiecanki Czubackiego , którego pchał czy pociągał do przodu  Pan . Pan nadal chce coś ugrać dla siebie , ale to już nie te czasy , w których odnalazłby się Pan Czubacki a za jego plecami Pan .Sochaczew czeka na kogoś konkretnego , który wyprostuje to wszystko do czego dzisiaj mamy zastrzeżenia . I na pewno nie będzie to Czubacki z Panem jako zastępcą.   Pan Panie Jerzy to już historia tego miasta i niech tak zostanie. Ale też trzeba Panu oddać , że Pana wpisy są trafne w ocenie tego co się w tym mieście wyrabia , i niech tak zostanie dla pożytku Nas mieszkańców.       

(2014/06/22 22:05)
Panie Gizmo, dziękuję za przypomnienie programu wyborczego Pana Czubackiego. Moim zdaniem bardzo sensownego. Nie ma czego się wstydzić, chociaż z perspektywy minionych czterech lat, niektóre tematy stały się już mało realne lub mocno zaniedbane. Ale wciąż niektóre są aktualne.
Nie mam powodów, aby wstydzić się współpracy z burmistrzem Czubackim. To była dobra i zgodna współpraca, której efektem było uporządkowanie polityki finansowej miasta oraz zdobycie uznania i pozycji wyróżniającego się samorządu miejskiego w środowisku samorządowym.Przegraliśmy z hałaśliwą i populistyczną propagandą, której efekty mamy teraz jak na dłoni. Czy mieszkańcy na tym zyskali? Okaże się w wyborach.
Nie zamierzam traktować poważnie pesymistycznych głosów i oczekiwań osób, które publicznie próbują mnie zniechęcić do kontynuowania pracy w samorządzie. Nie mam chorych ambicji, ale wiem czym dysponuję. Wiedza i doświadczenie to mój kapitał, a to wciąż nie są powszechne atuty samorządowców. Ale jest wiele przykładów, i nie potrzeba ich szukać daleko, że tam gdzie mieszkańcy doceniają te cechy, tam mają powody do satysfakcji. Swoją szesnastoletnią uczciwą pracą w samorządzie udowadniam, że nie trafiłem tam przez przypadek. Lubię pracę na rzecz społeczności lokalnej, podobnie jak wcześniejsze dwadzieścia lat pracy z młodzieżą. Nie wstydzę się spoglądać w lustro i wierzę, że jeszcze mogę się w pracy samorządowej przydać.

(2014/06/22 23:37)
te obietnice to wszyscy tak mają ,nie zawsze się spełnia ale coś trzeba mówić by ludzi zachęcić .

(2014/06/23 08:37)

to wszystko to tepe dzidy... malomiasteczkowe cwaniaki ktorzy gowno sie znaja na czym kolwiek. kogo byscie nie wybrali z tej dziury to lepszy cwaniak i nic sie nie zmieni.

nam potrzeba takiego burmistrza jaki jest w grodzisku. na pewno cos tam dla siebie ugra ale ile robi dla ludzi. te nasze tumany tego nie rozumieja ze mozna krasc z glowa i nikt nie bedzie sie o to przypier*** .... wez cos dla siebie - mam to w dupie ale zrob cos tez dla ludzi... to jak zmienil sie grodzisk podczas juz chyba 4 kadencji tego burmistrza to przepasc do sochaczewa ktore tkwi w marazmie od lat.. pamietam jaki szum byl zeby robic powiaty, jak to miasto sochaczew sie w tedy rozwinie... tak samo jak port lotniczy i stowarzyszenie air sochaczew.. do dzis istnieje strona :)

bardzo ciekawy zapis w statucie, patrzac z perspektywy czasu na to co stowarzyszenie robilo, co udalo im sie zrobic i kto byl czlonkiem tego stowarzyszenia:

ROZDZIAŁ IV
Majątek Stowarzyszenia

§ 26

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i inne prawa majątkowe.
 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
  3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,
  4. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty..

 

teoretycznie jestes sobie takim burmistrzem :) no i jestes sobie w takim stowarzyszeniu... i rozmowa taka: sluchaj franek potrzebne mi jest to i to. da rade to zalatwic? a burmistrz franek na to: da rade tylko wiesz co kasy za bardzo nie moge wziac do lapy ale wez przelej 100 tysiecy na stowarzyszenie.... a w stowarzyszeniu sekcja jest z jednej bandy wiec wszystko jest OK :) cudownie :)

(2014/06/23 09:37)
 Kacpersky w sumie tym razem się z toba zgadzam  ale na jaki bolszy na h.. i w jakim celu  komu takie lotnisko, chyba tylko po to żeby było tak jak w Gdyni żeby se latać do Gdańska. Przegraliśmy batalię o Modlin więc niema tematu, mrzonki o lotnisku które musiało by być dotowane pod stołem z budżetu Państwa to paranoja i kuriozum. Dajmy temu pokój, nie mniej jest wiele spraw i możliwości co mogło by miasto/władze/ się przyczynić aby wygrywać 4 razy z rzędu wybory ale to już tylko od nich zależy.

(2014/06/23 14:47)
Panie kacperskyy, w niektórych wypowiedziach przyznaję rację, ale w tej pojechał Pan po bandzie w konkluzjach, zwłaszcza z lotniskiem i stowarzyszeniem. Stowarzyszenie założyli ludzie troszczący się o rozwój miasta i regionu, z myślą o wykorzystaniu szansy jaka miała miejsce przez pewien czas. Wygrał Modlin, bo miał silne polityczne wsparcie. U nas powstała spółka, której ostatecznie nie udało się pozyskać strategicznego partnera. Stowarzyszenie funkcjonowało aktywnie tylko ze składek członkowskich przez okres do utworzenia spółki. Wytłuszczonych przez Pana innych źródeł majątku nie miało.A insynuacja z przelewem 100 tys. zł na stowarzyszenie świadczy niestety o Pańskim kompletnym braku orientacji w temacie. Miasto za zgodą Rady Miejskiej (nieprzychylnej burmistrzowi) dokonało wpłaty podobnej kwoty do spółki, obejmując w zamian udziały w spółce. Pamiętam, że wówczas te pieniądze były wykorzystane na wykonanie studium wykonalności przedsięwzięcia, co było warunkiem, aby spółka mogła szukać partnera biznesowego. Spółka nadal istnieje, a miasto ma w niej udziały, podobnie jak Gminy Sochaczew i Teresin oraz Samorząd Wojewódzki. Niestety, nie posiadam więcej informacji, bo niemal od sześciu lat nie mam już z tematem nic wspólnego.

(2014/06/23 22:56)