składanie długopisów , pracował ktoś tak ?

/ 20 odpowiedzi
Witam, od pewnego czasu na esochaczew wisi ogłoszenie dotyczące składania długopisów. dorabiał ktoś tak ? czy to jest uczciwa praca ? 
sama chętnie się dowiem na ten temat czegoś:)

(2013/09/09 11:17)
Odpowiedź jaką otrzymałam na prośbę o szczegóły:

Witam Serdecznie,
Nazywam się Ewelina Jakubczyk, kieruję działem kadr Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "Groplast" z siedzibą w Lubinie. W odpowiedzi na wykazane przez Państwa zainteresowanie zamieszczoną przez nas ofertą pracy, niniejszym przedstawiam szczegóły jej dotyczące, a zarazem warunki współpracy z naszą firmą w charakterze producenta zdalnego.

Zgodnie z treścią ogłoszenia praca dotyczy zdalnej produkcji długopisów (model Vesa Parker), a oferujemy ją Państwu na zlecenie ukraińskiego przedsiębiorstwa "Pavlenko, ChP" specjalizującego się w produkcji oraz sprzedaży szerokiej gamy akcesoriów biurowych. Umowa na mocy której przebiega współpraca z naszą firmą to umowa zlecenie. Stawka za wykonywaną pracę, przysługująca pracownikom zdalnym zatrudnianym przez naszą firmę jest stała i nie podlega negocjacjom. Płatność netto - 0,13 zł./jeden długopis. W pojedynczej paczce wysyłanej Państwu po nawiązaniu współpracy mieści się łącznie 5 tysięcy sztuk długopisów Vesa (elementy do złożenia). Płatność wynagrodzenia za ukończenie pojedynczej partii pięciu tysięcy długopisów (650 zł. netto / komplet bez ubytków) odbywa się automatycznie po kontroli otrzymanego przez firmę zestawu złożonych przez pracownika długopisów przelewem na konto bankowe lub - na wyraźne życzenie - bezpośrednim przekazem pocztowym do rąk własnych. Po zgłoszeniu chęci przystąpienia do współpracy z naszą firmą oraz pozytywnej weryfikacji Państwa tożsamości, umowę zlecenie (podpisywaną z nami wstępnie na okres dwóch miesięcy) wraz z pierwszą partią elementów do produkcji 5 tysięcy długopisów Vesa Parker oraz pełną dokumentacją towaru (opisy, instrukcje) nadajemy przesyłką kurierską DHL na wskazany nam adres. Podpis na umowie składacie Państwo w obecności kuriera po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości, z możliwością wcześniejszego sprawdzenia zawartości przesyłki. Część kosztów wysyłki zestawu startowego (elementów do montażu z dokumentacją) pokrywa z góry kandydat na pracownika zdalnego poprzez uiszczenie wpłaty 15 zł. na konto bankowe firmy. Opłata na pokrycie części kosztów wysyłki pierwszego zestawu dla pracownika ustalona została przez firmę w celu minimalizacji ryzyka zgłoszeń fałszywych, jak również aby ograniczyć straty ponoszone przez nas w sytuacjach, gdy mają miejsce zwroty wysyłanego zestawu spowodowane rezygnacją z podjęcia pracy, czy też nieuzasadnioną odmową przyjęcia przesyłki. Opłaty za przesyłki kolejnych zamawianych partii długopisów do montażu potrącane są bezpośrednio z wynagrodzenia producenta zdalnego który zawarł z nami umowę i wynoszą 9 zł. brutto każda. W momencie ukończenia przez Państwa zlecenia (złożenia partii długopisów), po poinformowaniu naszego przedstawiciela o tym fakcie, w ciągu maksimum dwóch dni roboczych, po odbiór zapakowanego i zabezpieczonego zestawu zgłasza się kurier. P.H.U. "Groplast" pokrywa wszelkie koszta związane z odbiorem gotowych partii długopisów. Nie są Państwo zobowiązani do ponoszenia dodatkowych kosztów w związku z dostawą skompletowanych zestawów. Do przesyłki zwrotnej istnieje możliwość wykorzystania kartonu z przesyłki dostawczej, który dzięki utwardzonej strukturze i dobrym zabezpieczeniom jest zdatny do ponownego użytku. W wypadku, gdyby zaistniała konieczność poniesienia dodatkowych kosztów (np. w momencie, gdy pierwotne opakowanie nie nadaje się do ponownego użytku), pracownik zdalny jest uprawniony, aby dołączyć do przesyłki rachunki/wykaz poniesionych przez niego kosztów - następnie po weryfikacji, kwota ta jest doliczana do sumy wynagrodzenia za wykonane zlecenie. Po otrzymaniu przesyłki z towarem i pomyślnej weryfikacji jej zawartości przez nasz dział kontroli - ilości oraz jakości wykonanych sztuk - wynagrodzenie (pomniejszone o ewentualne potrącenia za braki, bądź uszkodzone sztuki w zestawie) wysyłane jest przelewem na wskazane przez Państwa konto bankowe w przeciągu jednego dnia roboczego - przekazy pieniężne do rąk własnych nadawane są przez naszą firmę wyłącznie dwa razy w tygodniu (poniedziałki i czwartki).

Osoby chętne do nawiązania współpracy z naszą firmą na wyżej określonych warunkach prosimy o wysyłkę w odpowiedzi:
- dobrej jakości kopii dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celach weryfikacji
- numeru PESEL (powinien być on również widoczny na przesyłanej kopii dokumentu)
- potwierdzenie adresu na który powinien zostać wysłany zestaw startowy
- podanie numeru telefonu do kontaktu z Państwem
- preferowanego sposobu otrzymywania wynagrodzenia (wraz z niezbędnymi danymi do przelewu/przekazu)


Informujemy, iż dane zamieszczone na przesyłanej kopii dokumentu tożsamości, będą służyły za oficjalne dane pracownika zawarte na podpisywanej umowie, dlatego w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy informacją zawartą w wysyłanym nam dokumencie, a stanem faktycznym, koniecznie prosimy o dostarczenie nam stosownych informacji (dotyczy to również sytuacji, gdy adres korespondencyjny różni się od adresu zameldowania zawartego w dokumencie).Wpłaty 15 zł. za wysyłkę pierwszego zestawu elementów z dokumentacją prosimy kierować na konto bankowe firmy:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Groplast, Elżbieta Grobelna
ul. Kilińskiego 4
59-100 Polkowice

28 2490 1044 0000 4200 2573 4014
Tytuł przelewu: Zestaw startowy VP03 - (imię i nazwisko podejmującego pracę)

Przelewy dokonane poprzez bankowość elektroniczną bywają księgowane na koncie firmy już w kilka godzin po ich nadaniu. W zależności od pory dnia gdy przelew zostaje zaksięgowany, wysyłka zestawu startowego następuje jeszcze w ten sam dzień, bądź o poranku w kolejny dzień roboczy (w wyjątkowych przypadkach do 48 godzin po zaksięgowaniu wpłaty).Informacje dodatkowe - odpowiedzi na często zadawane pytania

1. Pracownikom z niedużym doświadczeniem w przeciągu jednej godziny średnio udaje się złożyć w okolicach 60 sztuk długopisów, model Vesa Parker. Po nabraniu przez nich wprawy ilość ta wzrasta z reguły do ok. 80 sztuk na godzinę.

2. Usterki, uszkodzenia dyskwalifikujące produkt: Długopisy powinny być zdatne do użytku, w pełni funkcjonalne, nie mogą się "zacinać", jak również ich stan wizualny powinien być idealny (brak wyraźnych zarysowań, tym bardziej pęknięć). Którakolwiek z wyżej wymienionych wad dyskwalifikuje produkt. Szczegółowe instrukcje na temat składania, jak również bezpiecznego pakowania długopisów zostają zamieszczone w przesyłce.

3. Kwoty potrąceń (brutto) z wynagrodzenia pracownika za braki w wydanym zestawie oraz usterki dyskwalifikujące produkt:
 a) W przypadku stwierdzenia braków w zestawie, gdy liczba nieobecnych sztuk nie przekracza 20, z wynagrodzenia pracownika potrącane jest 0,70 zł. za każdy brakujący długopis. W momencie, gdy liczba ta przekracza 20 sztuk - potrącamy 1,10 zł. za każdy brakujący długopis. Brak ponad 50 sztuk w zwracanym do nas zestawie, wiąże się z potrąceniem z wynagrodzenia kwoty 1,60 zł. za każdy brakujący długopis i zerwaniem dalszej współpracy.
 b) Wysokość potrąceń za mniej niż 20, ponad 20 oraz ponad 50 uszkodzonych sztuk, stanowi 50% kwot odejmowanych za braki w zestawie, kolejno: uszkodzonych do 20 sztuk: 0,35 zł./sztuka; uszkodzonych ponad 20 sztuk: 0,55 zł./sztuka; uszkodzonych więcej niż 50 sztuk: 0,80 zł./sztuka.


4. Średnia waga dobrze zabezpieczonej paczki z pięcioma tysiącami sztuk długopisów Vesa Parker oscyluje w granicach 46 kilogramów.

5. W początkowym okresie współpracy (pierwsze 4 miesiące) pracownikowi nie przysługuje możliwość zamawiania więcej niż jednej partii towaru (5000 sztuk) w pojedynczej przesyłce.

6. Pracownicy zdalni, których staż pracy w firmie nie przekracza 4 miesięcy, zamówień kolejnych partii do montażu dokonują po wykonaniu oraz wydaniu kurierowi poprzednio zamówionego zestawu i jego pomyślnej weryfikacji przez dział kontroli jakości (z reguły kontrola wykonanych zleceń trwa nie dłużej niż 1 dzień roboczy; kolejna zamawiana partia dociera do pracownika w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia).

7. Montowane przez naszych pracowników długopisy Vesa Parker składają się z sześciu (6) elementów, są to: Korpus zintegrowany z tzw. "nakrywką" (górna część długopisu), końcówka nakrywki, klips, sprężyna, wewnętrzna część nakrywki (mechanizm wysuwu) oraz wkład w jednym z dwóch kolorów.

8. Na chwilę obecną, pracownicy P.H.U. "Groplast" zajmują się montażem wyłącznie jednego typu długopisów - Vesa Parker. Nie przewidujemy zmian asortymentu w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, jak również zmian w wynagrodzeniu oferowanym pracownikom zdalnym (w momencie pojawienia się nowego rodzaju towaru, takie zmiany naturalnie mogą mieć miejsce).

9. Nie narzucamy odgórnie ustalonego terminu wykonania jednej partii długopisów, jakkolwiek w momencie, gdy czas ten przekracza dwa tygodnie, kontaktujemy się z pracownikiem w celu potwierdzenia kontynuowania prac.

10. Rezygnacja ze współpracy może nastąpić w dowolnym momencie, bez ustalonego okresu wypowiedzenia, zarówno ze strony pracownika zdalnego (bez konieczności podania przyczyny), jak również P.H.U. "Groplast" w wypadku stwierdzenia częstych i nagminnych uchybień popełnianych przez pracownika.

11. Nie przesyłamy kopii oficjalnych dokumentów (umowy, dokumentacji produktu, instrukcji) drogą elektroniczną. Istnieje zbyt duże ryzyko wykorzystania zawartych w nich informacji do podszywania się pod naszą firmę i zamieszczania fałszywych ogłoszeń w jej imieniu.

12. Pracownik stacjonarny, przed złożeniem podpisu na umowie, ma możliwość zapoznania się z jej pełną treścią oraz zawartością paczki w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę.

13. Potwierdzenie wpływu przelewu (opłaty za wysyłkę) na konto firmy, pracownik otrzymuje drogą elektroniczną (e-mail) w ciągu 4 godzin od momentu jego zaksięgowania, lub o poranku w kolejny dzień roboczy w przypadku gdy księgowanie następuje po godzinie 17.00. Jednocześnie przesyłana jest także informacja odnośnie szacowanego czasu dostawy przesyłki.

14. Przesyłki kurierskie do pracowników stacjonarnych nadawane są we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku o godz. 09:00 oraz 15:00.

15. Wysyłka pierwszych partii towaru z umowami do osób rozpoczynających współpracę z P.H.U. "Groplast" ma miejsce najpóźniej w kolejny dzień roboczy, po otrzymaniu wymaganych przez naszą firmę informacji (nazwisko, numer PESEL, adres korespondencyjny/do wysyłki, numer telefonu do kontaktu, preferowana metoda otrzymywania wynagrodzenia) oraz wpływie częściowej opłaty za wysyłkę na konto bankowe firmy.


16.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 r. z późn. zm., informacje/dane osobowe przesyłane firmie nie są udostępniane osobom postronnym, ani wykorzystywane do celów innych niż sporządzenia umowy, wysyłki zestawów oraz kontaktu z pracownikiem.

17. Wysyłka kopii dowodu tożsamości drogą elektroniczną jest procedurą weryfikacji sugerowaną przez firmę, jakkolwiek w wypadku braku możliwości, bądź innych przeciwwskazań co do tego sposobu potwierdzenia danych, umożliwiamy przeprowadzenie weryfikacji tożsamości podczas odbioru przesyłki, okazując stosowny dokument kurierowi dostarczającemu zestaw (dane zawarte na dokumencie muszą być zgodne z danymi pracownika zamieszczonymi na sporządzonej umowie).


18. Osoby nie posiadające stałego zatrudnienia z tytułu umowy o pracę, nawiązujące współpracę z P.H.U. "Groplast" w charakterze zdalnego producenta długopisów, firma obejmuje ubezpieczeniem zdrowotnym, rentowym oraz emerytalnym. Osoby posiadające stałe źródło dochodu z tytułu umowy o pracę podlegają wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Pozdrowienia,
Ewelina Jakubczyk, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Groplast"


Wysłałam prośbę o podanie numeru NIP i REGON, żeby sprawdzić legalność tej firmy. Poczekamy zobaczymy. Ogólnie opinie nieciekawe

(2013/09/09 11:37)
 Ja nie pracowałem ale kolega pracował i  mi mówił że  polega to na tym że kupujesz długopisy w elementach, składasz je i musisz jako samodzielna firma  zająć się ich dystrybucją. Najpierw popytaj czy miałabyś zbyt na to.

(2013/09/09 12:23)
Dostałam odpowiedź z FIRMY ZANAX, która właśnie ogłasza się na e-sochaczew. Wpłata 8 zł przed podpisaniem umowy ale... no wlaśnie. Podaja dane firmy, nip, regon, adres nawet zdjęcie rzekomo działającej firmy w Warszawie, tylko, że w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej podany nip i regon są NIEPRAWIDŁOWE!!! Po nazwie i adresie też tej firmy znaleźć nie można. Wpisałam w wyszukiwarkę adres i znalazłam pod tym adresem inne zdjęcie firmy, inną nazwę raz  LENEX drugi raz WENEX, inne nr. kont do wpłaty inne nr. telefonu!!!!! a działalność ta sama. Wnioskuję, że ta "uczciwa praca" to zwykła ściema. Jak ktoś lubi ryzyko niech wpłaca, w końcu  to tylko 8 zł, ja dziękuję. Ciekawe tylko ilu łatwowiernych w Polsce da się nabrać na to. 

(2013/09/09 13:25)
Przeczytałem też sobie regulamin.
Dostajesz 5000 długopisów do złożenia w 48 kilowym kartonie.
Z dużym prawdopodobieństwem te co na dole się połamią lub porysują. Jak nie w drodze do ciebie to w drodze powrotnej.
W związku z tym bez problemu przekroczysz kwotę uszkodzonych 50 sztuk.
A obstawiałbym i dużo więcej.
Czyli z obiecanej pensji zostaje Ci mniej niż się spodziewałeś. Bez możliwości odwołania.
I możliwe że wcale Ci pensji nie przeleją bo stwierdzą że wykonałeś pracę niesolidnie i ilość uszkodzonych jest tak wielka że partia jest do wyrzucenia.

I inna sprawa że po przelaniu pieniędzy możliwe że nic Ci nie wyślą i zmienią nazwę firmy itp.

Za duże ryzyko.

Inna sprawa że oni elektronicznie nie wysyłają Ci żadnych papierów firmowych ale tobie zalecają abyś wysłał skan dowodu. Plus przedpłata. I już mają komplet danych do wyłudzeń kredytów na Twoje nazwisko.

(2013/09/09 14:09)
Radze nie odpowiadać na żadne tego typu ogłoszenia.To wszytko bujda.Chcą wyłudzić pieniądze od głupich.Gdyby były takie zarobki jak piszą to nie było by bezrobocia.

(2013/09/09 14:36)
Witam.Po napisaniu wiadomości do jednej z firm,która się ogłasza na E-Sochaczew, odpowiedź do mnie przyszła taka :"Witam,

i dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą.PRACA W DOMU - AKTUALNE CAŁY KRAJ

Składanie długopisów to prosta praca manualna którą może wykonać każdy. Nie potrzeba tutaj żadnego specjalnego wykształcenia, umiejętności czy specjalistycznego sprzętu. Pracując przy długopisach można bardzo dobrze zarobić, nawet 0,35 zł za 1 sztukę w zależności od rodzaju długopisu. Towar będą Państwo mogli zamawiać w ilościach jakie potrzebujecie, będą Państwo mogli wybrać rodzaj długopisów do składania lub zająć się kilkoma rodzajami. 

Firma ma system umożliwiający współpracę z osobami na terenie całego kraju, wszelkie odbiory i dostawy przesyłek odbywają sie droga pocztową lub kurierską.

Pracując w domu mogą Państwo zarobić od 1000zł nawet do 2400zł miesięcznie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listem zwykłym lub poleconym zgłoszenia pisemnego na korespondencyjny adres firmy:

Media Plus
ul.Duży Rynek 13
skr. poczt. 10
62-410 Zagórów 

które powinno zawierać:

- imię i nazwisko
- adres zamieszkania
- zaadresowaną do siebie zwykłą kopertę zwrotną z naklejonym znaczkiem za 2,35zł
- numer telefonu kontaktowego

Z uwagi na dużą liczbę chetnych zgłoszenie pisemne drogą pocztową jest dla nas gwarancją, że trafią do nas osoby naprawdę zainteresowane pracą, a nie tylko zaspokojeniem swojej ciekawości kosztem naszej pracy i obsługi.

Pracę można przerwać w dowolnym momencie bez ponoszenia żadnych konsekwencji.

Szczegółową ofertę oraz materiały zgłoszeniowe wyślemy do Państwa pocztą.
                                                  Media Plus
                                                   NIP: 667-166-05-48
                                                   Regon: 302386750 "

W CEIDG wpis jest a firma istnieje od kwietnia tego roku. Waham się czy nie spróbować. Może ktoś miał do czynienia z tą firmą?

(2013/09/10 11:36)
Wysłałam do tej firmy dane i kopertę ze znaczkiem . Otrzymałam odpowiedź i więcej informacji. Z tego co pamiętam trzeba wpłacić, wcześniej oczywiście, chyba 45 zł żeby rozpocząć współpracę. Nie ma jednak mowy o jakiejkolwiek umowie, więc to już dziwne dla mnie. Z tej oferty również nie skorzystałam. 

(2013/09/10 11:50)
Poczytaj sobie o tej firmie w necie to są oszuści.Miałam okazję mailować z Panią, która oferowała  podobnego typu prace...dałam jej nadzieje ze pieniadze wysle i odpowiadała na kazde moje pytanie..czekałam tylko kiedy wpadnie...poprosiłam o strone internetowa albo o zdjęcia biżuterii odpisała ze strona jest w tym momencie nie aktywna a zdjec nie maja wiec odpisałam ze poczekam na aktywacje strony a ona do mnie ze moze byc juz za pozno.Pobuszowałam troche w necie okazalo sie ze pod tym adresem rzeczywiscie ktos zajmuje sie bizuteria ale nie Pani z ktora pisalam.Zgłosiłam sprawe kobiecie ''prawdziwej'' i sprawe przekazala  policji.W tym momencie ta Pani dalej oszukuje ludzi ale pod innym adresem.

(2013/09/10 13:26)
Przesłano mi ,,MEDIA PLUS,, Agnieszka Suszka skr poczt 10, 62-410 Zagórów tel.606 614 611 NIP 667.166.05.48 Regon 302386750 ul.Duży Rynek 13  I Wpłać kałcje w wysokości 49zł.  Ktoś powinien utrzeć nosa tym naciągaczom numer nip się zgadza i numer konta oprucz reszty, gdzie jest prawo aby ukrucić ten proceder !!! dziwne ??? .                                                         

(2013/09/19 12:08)
W tym państwie prawo chroni złodziei i oszustów. |Ryba gnije od głowy
 A nie chce sie wam iść do normalnej pracy ?

(2013/09/19 14:03)
Olaf ludzie powinni myśleć sami.
Jest wolność wyboru. Chcesz się dać oszukać? Proszę bardzo.
Państwo opiekuńcze było w PRLu.
Najwyraźniej chcesz do tego wrócić.

(2013/09/19 15:11)
Udajesz głupiego czy nie kumasz aluzji, państwo chroni złodziei, czyli  mamy państwo nadopiekuńcze w druga stronę,chronią swoich interesów. Nawet jak Policja czy CBŚ złapie złodziei to sterowane ręcznie Prokuratura spieprzy ciężką prace Policji, bo tam jakaś niska społeczna szkodliwość czyny czy tam coś, to jest chore państwo. Holocaust na Polakach trwa w tym roku już ponad 4 tyś osób popełniło samobójstwo z przyczyn ekonomicznych, ty chyba żyjesz oderwany od rzeczywistości?

(2013/09/19 16:11)

jeszcze nikt nikomu nie dał zarabiać lekką reką siedząc przy kawce w domu i skręcając długopisy.

tak samo jak na rozmowie kwalifikacyjnej obiecują "motywacyjny system wynagradzania"  . 75% pensji  płacimy co miesiąc a wyrównanie do 100% po skończeniu  projektu (zadania) , tyle ,że zawsze mogą cię za coś uwalic albo wcześniej zwolnic i kasy nie będzie, czyli praca za frajer.

Podobnie obiecują 300 USD  / dzień na platformach wiertniczych !!! Tyle to może i zarabia gł.inzynier kontraktu  ale nie Kowalski  po 1- miesięcznym szkoleniu .

 

i wiele podobnych bzdur o zarobieniu  dużych pieniędzy w krótkim czasie...

 

Realnie trzeba oceniać  sytuacje na rynku , bo naciągaczy nie brakuje i można wpaść w bagno..

  nie ma kasy  za darmo...kasę zarabia się ciężką pracą .. tzn długie zdobywanie solidnego wykształcenia i  doświadczenia  a potem  efektywne  wykorzystanie swoich umiejętności. 

ale nic za darmo, nic przy okazji ,  nie przy promocji , każdy marzy o fajnej pracy  najlepiej wykonywanej w domu   w dogodnym dla siebie czasie , dobrze płatnej ....:)

no właśnie takie złudzenie  daje  skęcanie długopisów

 

PS ..próbowałem i  umoczyłem 30 zł :)

 

(2013/09/19 20:27)
Ja otrzymałam takie pismo
Witam Serdecznie.
 Nazywam się Natalia Kozłowska, kieruję działem kadr firmy "Plasticon S.C."
 W odpowiedzi na wykazane przez Państwa zainteresowanie zamieszczoną przez nas ofertą pracy, niniejszym przedstawiam szczegóły jej dotyczące, a zarazem warunki współpracy z naszą firmą w charakterze montera zdalnego.
 Zgodnie z treścią ogłoszenia praca dotyczy zdalnej produkcji długopisów (model Ballpoint), a oferujemy ją Państwu na zlecenie ukraińskiego przedsiębiorstwa "Pavlenko, ChP" specjalizującego się w produkcji oraz sprzedaży szerokiej gamy akcesoriów biurowych.
 Umowa na mocy której przebiega współpraca z naszą firmą to umowa zlecenie. Stawka za wykonywaną pracę, przysługująca pracownikom zdalnym zatrudnianym przez naszą firmę jest stała i nie podlega negocjacjom. Płatność netto - 0,16 zł/jeden długopis.
 W podwójnej paczce wysyłanej Państwu po nawiązaniu współpracy mieści się łącznie 10 tysięcy sztuk długopisów Ballpoint (elementy do złożenia).  Płatność wynagrodzenia za ukończenie partii 10 tysięcy długopisów (1600 zł netto / komplet bez ubytków) odbywa się automatycznie po kontroli otrzymanego przez firmę zestawu złożonych przez pracownika długopisów przelewem na konto bankowe lub - na wyraźne życzenie - bezpośrednim przekazem pocztowym do rąk własnych.
 Po zgłoszeniu chęci przystąpienia do współpracy z naszą firmą oraz pozytywnej weryfikacji Państwa tożsamości, umowę zlecenie (podpisywaną z nami wstępnie na okres dwóch miesięcy) wraz z pierwszą partią elementów do produkcji 10 tysięcy długopisów Ballpoint oraz pełną dokumentacją towaru (opisy, instrukcje) nadajemy przesyłką kurierską DHL na wskazany nam adres.
 Podpis na umowie składacie Państwo w obecności kuriera po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości i spisaniu jego serii i numeru, z możliwością wcześniejszego sprawdzenia zawartości przesyłki. Część kosztów wysyłki zestawu startowego (elementów do montażu z dokumentacją) pokrywa z góry kandydat na pracownika zdalnego poprzez uiszczenie wpłaty 20 zł na konto bankowe firmy.
 Opłata na pokrycie części kosztów wysyłki pierwszego zestawu dla pracownika ustalona została przez firmę w celu minimalizacji ryzyka zgłoszeń fałszywych, jak również aby ograniczyć straty ponoszone przez nas w sytuacjach, gdy mają miejsce zwroty wysyłanego zestawu spowodowane rezygnacją z podjęcia pracy, czy też nieuzasadnioną odmową przyjęcia przesyłki.
 Opłaty za przesyłki kolejnych zamawianych partii długopisów do montażu potrącane są bezpośrednio z wynagrodzenia montera zdalnego który zawarł z nami umowę i wynoszą 18zł brutto każda.  W momencie ukończenia przez Państwa zlecenia (złożenia partii długopisów), po poinformowaniu naszego przedstawiciela o tym fakcie, w ciągu maksimum dwóch dni roboczych, po odbiór zapakowanego i zabezpieczonego zestawu zgłasza się kurier. "Plasticon S.C." pokrywa wszelkie koszta związane z odbiorem gotowych partii długopisów. Nie są Państwo zobowiązani do ponoszenia dodatkowych kosztów w związku z dostawą skompletowanych zestawów. Do przesyłki zwrotnej istnieje możliwość wykorzystania kartonów z przesyłki dostawczej, które dzięki utwardzonej strukturze i dobrym zabezpieczeniom są zdatne do ponownego użytku.
 W wypadku, gdyby zaistniała konieczność poniesienia dodatkowych kosztów (np. w momencie, gdy pierwotne opakowanie nie nadaje się do ponownego użytku), pracownik zdalny jest uprawniony, aby dołączyć do przesyłki rachunki/wykaz poniesionych przez niego kosztów - następnie po weryfikacji, kwota ta jest doliczana do sumy wynagrodzenia za wykonane zlecenie. Po otrzymaniu przesyłki z towarem i pomyślnej weryfikacji jej zawartości przez nasz dział kontroli ilości oraz jakości wykonanych sztuk - wynagrodzenie (pomniejszone o ewentualne potrącenia za braki, bądź uszkodzone sztuki w zestawie) wysyłane jest przelewem na wskazane przez Państwa konto bankowe w przeciągu trzech dni roboczych - przekazy pieniężne do rąk własnych nadawane są przez naszą firmę wyłącznie dwa razy w tygodniu (poniedziałki i czwartki).
Osoby chętne do nawiązania współpracy z naszą firmą na wyżej określonych warunkach prosimy o wysyłkę w odpowiedzi na nasz email:- imię i nazwisko- adres na który powinien zostać wysłany zestaw - podanie numeru telefonu do kontaktu z Państwem- preferowanego sposobu otrzymywania wynagrodzenia (wraz z niezbędnymi danymi do przelewu/przekazu)
Informujemy, iż dane przesłane do nas będą służyły za oficjalne dane pracownika zawarte na podpisywanej umowie.
Wpłaty 20 zł za wysyłkę pierwszego zestawu elementów z dokumentacją prosimy kierować na konto bankowe firmy:
Plasticon S.C.ul. 29 Listopada 7138-700 Ustrzyki Dolne
40 1160 2202 0000 0002 7140 2398 
Tytuł przelewu: Zestaw Ballpoint10 - (imię i nazwisko podejmującego pracę)
Przelewy dokonane poprzez bankowość elektroniczną bywają księgowane na koncie firmy już w kilka godzin po ich nadaniu. W zależności od pory dnia gdy przelew zostaje zaksięgowany, wysyłka zestawu startowego następuje jeszcze w ten sam dzień, bądź o poranku w kolejny dzień roboczy (w wyjątkowych przypadkach do 48 godzin po zaksięgowaniu wpłaty).
Informacje dodatkowe - odpowiedzi na często zadawane pytania.
1. Pracownikom z niedużym doświadczeniem w przeciągu jednej godziny średnio udaje się złożyć w okolicach 70 sztuk długopisów, model Ballpoint. Po nabraniu przez nich wprawy ilość ta wzrasta z reguły do ok. 90 sztuk na godzinę. 
2. Usterki, uszkodzenia dyskwalifikujące produkt:Długopisy powinny być zdatne do użytku, w pełni funkcjonalne, nie mogą się "zacinać", jak również ich stan wizualny powinien być idealny (brak wyraźnych zarysowań, tym bardziej pęknięć). Którakolwiek z wyżej wymienionych wad dyskwalifikuje produkt. Szczegółowe instrukcje na temat składania, jak również bezpiecznego pakowania długopisów zostają zamieszczone w przesyłce.
3. Kwoty potrąceń (brutto) z wynagrodzenia pracownika za braki w wydanym zestawie oraz usterki dyskwalifikujące produkt. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń w zestawie, gdy liczba nieobecnych sztuk nie przekracza 20, z wynagrodzenia pracownika potrącane jest 0,30 zł za każdy brakujący lub uszkodzony długopis. W momencie, gdy liczba ta przekracza 20 sztuk - potrącamy 0,50 zł za każdy brakujący lub uszkodzony długopis. Brak lub uszkodzenie ponad 50 sztuk w zwracanym do nas zestawie, wiąże się z potrąceniem z wynagrodzenia kwoty 0,70 zł za każdy brakujący lub uszkodzony długopis i zerwaniem dalszej współpracy. 4. Średnia waga dobrze zabezpieczonej paczki z 10 tysiącami sztuk długopisów Ballpoint oscyluje w granicach 92 kilogramów(2x46kg)
5. W początkowym okresie współpracy (pierwsze 4 miesiące) pracownikowi nie przysługuje możliwość zamawiania więcej niż jednej partii towaru (10000 sztuk) w pojedynczej przesyłce.
6. Pracownicy zdalni, których staż pracy w firmie nie przekracza 4 miesięcy, zamówień kolejnych partii do montażu dokonują po wykonaniu oraz wydaniu kurierowi poprzednio zamówionego zestawu i jego pomyślnej weryfikacji przez dział kontroli jakości (z reguły kontrola wykonanych zleceń trwa nie dłużej niż 1 dzień roboczy; kolejna zamawiana partia dociera do pracownika w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia).
7. Montowane przez naszych pracowników długopisy Ballpoint składają się z ośmiu (8) elementów, są to: Korpus zintegrowany z tzw. "nakrywką" (górna część długopisu), końcówka nakrywki,pierścień, klips, sprężyna, wewnętrzna część nakrywki 2szt (mechanizm wysuwu) oraz wkład w jednym z dwóch kolorów.
8. Na chwilę obecną, pracownicy "Plasticon S.C." zajmują się montażem wyłącznie jednego typu długopisów - Ballpoint. Nie przewidujemy zmian asortymentu w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, jak również zmian w wynagrodzeniu oferowanym pracownikom zdalnym (w momencie pojawienia się nowego rodzaju towaru, takie zmiany naturalnie mogą mieć miejsce).
9. Nie narzucamy odgórnie ustalonego terminu wykonania jednej partii długopisów, jakkolwiek w momencie, gdy czas ten przekracza 4 tygodnie, kontaktujemy się z pracownikiem w celu potwierdzenia kontynuowania prac.
10. Rezygnacja ze współpracy może nastąpić w dowolnym momencie, bez ustalonego okresu wypowiedzenia, zarówno ze strony pracownika zdalnego (bez konieczności podania przyczyny), jak również "Plasticon S.C." w wypadku stwierdzenia częstych i nagminnych uchybień popełnianych przez pracownika.
11. Nie przesyłamy kopii oficjalnych dokumentów (umowy, dokumentacji produktu, instrukcji) drogą elektroniczną. Istnieje zbyt duże ryzyko wykorzystania zawartych w nich informacji do podszywania się pod naszą firmę i zamieszczania fałszywych ogłoszeń w jej imieniu.
12. Pracownik stacjonarny, przed złożeniem podpisu na umowie, ma możliwość zapoznania się z jej pełną treścią oraz zawartością paczki w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę.
13. Potwierdzenie wpływu przelewu (opłaty za wysyłkę) na konto firmy, pracownik otrzymuje drogą elektroniczną (e-mail) w ciągu 4 godzin od momentu jego zaksięgowania, lub o poranku w kolejny dzień roboczy w przypadku gdy księgowanie następuje po godzinie 17.00. Jednocześnie przesyłana jest także informacja odnośnie szacowanego czasu dostawy przesyłki.
14. Przesyłki kurierskie do pracowników stacjonarnych nadawane są we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku o godz. 09:00 oraz 15:00.
15. Wysyłka pierwszych partii towaru z umowami do osób rozpoczynających współpracę z "Plasticon S.C." ma miejsce najpóźniej w kolejny dzień roboczy, po otrzymaniu wymaganych przez naszą firmę informacji (imię i nazwisko, adres korespondencyjny do wysyłki, numer telefonu do kontaktu, preferowana metoda otrzymywania wynagrodzenia) oraz wpływie opłaty za wysyłkę na konto bankowe firmy.
16. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 r. z późn. zm., informacje/dane osobowe przesyłane firmie nie są udostępniane osobom postronnym, ani wykorzystywane do celów innych niż sporządzenia umowy, wysyłki zestawów oraz kontaktu z pracownikiem.
17. Podczas odbioru przesyłki należy kurierowi okazać dowód osobisty w celu weryfikacji tożsamości.
18. Osoby nie posiadające stałego zatrudnienia z tytułu umowy o pracę, nawiązujące współpracę z "Plasticon S.C." w charakterze zdalnego montera długopisów, firma obejmuje ubezpieczeniem zdrowotnym, rentowym oraz emerytalnym. Osoby posiadające stałe źródło dochodu z tytułu umowy o pracę podlegają wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.


W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Pozdrawiam
Natalia Kozłowska
plasticonkadry@gmail.com

Wysłałam prośbę o podanie numeru NIP i REGON, żeby sprawdzić legalność tej firmy. Poczekamy zobaczymy.


(2015/01/30 09:52)
od razu widać ze to oszustwo jest.

(2015/01/30 13:07)
oczywiscie. tez odradzam..wyslali to powiedzmy do najmniej 100 000 ludzi.. niech 10% wplaci im 20 zeta na tzw wysylke to maja na czysto 200k zlociszy

(2015/01/30 13:36)
Czytałem o tym i słyszałem, musisz wpłacić kaucje za towar złożyć długopisy a potem zająć się ich dystrybucją, firma niby firma ma tam jakiś adres ale fikcyjny najpierw sprawdź czy istnieje ta firma pod tym adresem co też nie daje gwarancji, bo mogą tylko wynajmować lokal a potem się zwiną jak naciągną ludzi i szukaj wiatru w polu, to  już stary numer oszukańców, było kilka lat temu na TiVi o tym.

 Jak chcesz pracę to już niedługo wiosna  więc ruszy budowlanka to  możesz gdzieś się zaczepić.

(2015/01/30 23:29)
Witam tak się składa że znam tę miejscowość bardzo dobrze i takiej firmy po prostu nie ma !!!!!Jest sklep plus wielobranżowy hydraulika ,farby ,budowlane , ale też nie pod tym adresem . Pod wskazanym adresem stoi dom jednorodzinny tylko nie zamieszkany. OSZUSTWO !!!!!!! NIE DAJCIE SIE NABIERAĆ . Ktoś ma wykupiona skrzynkę pocztową wykupiona i tyle . 

(2015/03/30 10:37)