Sochaczew wśród najdroższych powiatowych miast w Polsce pod względem wydatków na administrację

/ 7 odpowiedzi
Ranking Wspólnoty obejmuje okres od 2002 roku. Sochaczew trafił do tej tabeli w obecnej kadencji burmistrza Osieckiego. Tabela obejmuje dwadzieścia i ich pozycję na przestrzeni wspomnianego okresu. Z analizy budżetu na 2014 rok nie wynika, aby sytuacja uległa poprawie.

Panie Jerzy rzecznik i tak napisze,że to nie prawda,rozmydli temat i obieca,że będzie,będzie wyjaśniał póżniej.Problem w tym,że to forum ma za mało czytelników i jako kanał dystrybucji wiedzy merytorycznej nie daje oczekiwanych efektów.Zaraz rzuci się na Pana masa klonów tej samej osoby,lub osób.Pogadają sami ze sobą i po temacie.

(2014/11/21 14:42)
Panie Jerzy, to ja również dorzucam trochę statystyk - poziom zadłużenia Sochaczewa na tle innych miast (im wyższa pozycja tym lepiej). Obecnie pozycja jest powyżej 100, a w okresie rządów burmistrza Czubackiego była w pierwszej 50, by w 2006 roku zająć 8 pozycję! Czyli kto panie Jerzy zadłużał miasto bardziej Czubacki czy Osiecki (pytanie retoryczne;)

(2014/11/21 15:02)
Patrząc na tę tabelę można widzieć tylko cyfry i nic więcej, ale można też merytorycznie je zinterpretować.
Otóż widać jak w 2003/4 roku (o czym pisałem wielokrotnie) redukowaliśmy zadłużenie i porządkowaliśmy finanse po poprzedniej ekipie (basen, uciepłownienie miasta). Nasza pozycja w rankingu ulegała poprawie.Od 2005 zaczęliśmy intensywnie inwestować. Jego apogeum przypadło na 2006 rok. Wówczas wydatki inwestycyjne wyniosły ok. 23 mln zł!!! Budżet miasta wynosił wówczas ok. 69 mln zł, a wydatki inwestycyjne stanowiły 28,4% wydatków ogółem.
Dla przypomnienia co wówczas było realizowane: pl.Kościuszki, budynek socjalny przy Fabrycznej, zakup pól czerwonkowskich, rozbudowa S.P. Nr 4, sala sportowa przy Gimn. Nr 1, I etap modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, budowa i modernizacja ok.15 km sieci kanalizacyjnej (projekt unijny).Zbyt wiele zadań, aby sfinansować je z tylko budżetu miejskiego, dlatego zaciągnęliśmy kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych w wysokości 8,7 mln zł oraz pożyczki na prefinansowanie projektu unijnego w wysokości 5,8 mln zł. W efekcie zadłużenie miasta wzrosło do 31 mln zł. Stąd to ósme miejsce w rankingu zadłużeniaPrzez kolejne lata utrzymywaliśmy wysokie tempo inwestycyjne, ale też spłacaliśmy na bieżąco kredyty i pożyczki.W efekcie w 2010 roku oddaliśmy burmistrzowi Osieckiemu rozwijające się miasto i budżet miejski w dobrym stanie z poziomem zadłużenia tylko niewiele wyższym, bo ok. 33,4 mln zł. To plasowało Sochaczew w rankingu na 99 pozycji.Dzisiaj Sochaczew ma zadłużenie na koniec I półrocza 2014 w kwocie ok. 43 mln zł, czyli o ok. 9,6 mln zł wyższe!!! Poziom inwestycji spadł do najniższego w analizowanym okresie i niestety pozycji w rankingu obecny burmistrz nie poprawił.I to tyle "odwracania kota ogonem".

(2014/11/22 07:24)
Panie Jerzy, błagam o konsekwencję! Wrzuca pan suchą tabelę z danymi dot. wydatków administracyjnych, a gdy w kontrze podaję taką samą tabelę dot. zadłużenia mam pan pretensje, że brakuje do niej komentarza. Mimo pańskiego wyjaśnienia faktem jest że za Waszych rządów miasto było w pierwszej 10 najbardziej zadłużonych miast w Polsce!

(2014/11/22 09:22)
Strona; sprawdzsamorzad.pl     i tam widać gdzie poszły nasze pieniądze-wzrost o 52% na utrzymanie administracji.

(2014/11/24 10:50)