Strzelanie w Chodakowie

/ 10 odpowiedzi

Wybrałam się dziś na poranny spacer z sąsiadką i jej malutkim pieskiem. Szłyśmy Pasażem Duplickiego. Gdy byłyśmy na wysokości dawnego "Chemitexu" padły strzały,  chyba z petard. Strzelają pracownicy, którzy pracują na tym terenie. Piesek się wyrwał  i biegł szybko do domu. Sąsiadka nie wiedziała co robić, bo gdy go goniła, szybko uciekał, a w pobliżu jest  ruchliwa ul. Chopina. Na szczęscie udało się go zatrzymać. Pasażem rano spaceruje wielu mieszańcó ze swoimi pupilami, bo jest tu spokojnie. Ci panowie robią sobie zabawę ze strachu zwierząt i zdenerwowania właścicieli. Strzały padają także wieczorami w parku  i okolicach ul. Grunwaldzkiej.Robią sobie zabawę z wybudznia ptaków. Cieszy ich spłoszona chmara ptaków   ulatująca z krzykiem w górę. Słyszałam, że niektórzy strzelają nawet z dubeltówki. 

Czy mogłaby się tym problemem zainteresować Policja, wszak z tego co wiem, strzelać można raz w roku?

 

 

Cisza nocna jest od 22 do 6 rano. w tych godzinach zgłoszenie z pewnością zostałoby przyjęte.

Strzelanie z "dubeltówki" ? Chyba tylko w paprotni na strzelnicy :) 

Aby zakupić taką broń wymagane jest pozwolenie, które wiąże się z psychotestami, egzaminami z obsługi broni i egzaminami z prawa użycia broni. 

No chyba że jakiś myśliwy na chupacabrę polował po pijaku, wszak chodaków słynie z dużej ilości mieszkańców lubujących się w używkach legalnych i nielegalnych :) 

(2016/09/06 10:40)

niestety, też tego doświadczam a w zasadzie mój piesek , jest niezwykle płochliwy i chyba nie ma dnia aby ktoś wieczorem czegoś nie odpalił , uwierzcie mi - dla psa jest to ogromny stres i po tych strzałach biega po domu i nie może sobie miesjca znaleźć ze strachu

strzał podczas spaceru kończy sie szybkim biegiem do domu bo sie strasznie tego boi

 

(2016/09/06 13:26)

dzownic na policję i zgłaszać niezależnie od trwania pory ciszy nocnej. Każdy, kto decyduje się na zabawę fajerwerkami, musi się liczyć z mandatem w wysokości nawet 500 zł. Używać środków pirotechnicznych można jedynie w Sylwestra i Nowy Rok.

(2016/09/07 11:08)

Nie ma żadnych ograniczeń do posługiwania się tzw. petardami tylko w sylwestra i nowy rok.

Prawo mówi co następuje:

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 

Art. 36. 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu materiałami wybuchowymi (...) bez koncesji lub wbrew warunkom określonym w koncesji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

 

2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 2 orzeka się przepadek materiałów wybuchowych (...), które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa albo pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy.

 

Art. 37. Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie osobom niepełnoletnim podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Kodeks wykroczeń

 

Art. 51 § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

Art. 60 § 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (...) podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

 

Art. 83 § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny lub karze nagany.

 

Art. 136 § 1. Kto z towarów przeznaczonych do sprzedaży umyślnie usuwa utrwalone na nich oznaczenie określające ich cenę, termin przydatności do spożycia lub datę produkcji, jakość lub ilość nominalną, gatunek lub pochodzenie, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

§ 2. Kto przeznacza do sprzedaży towary z usuniętym trwałym oznaczeniem ich ceny, terminu przydatności do spożycia lub daty produkcji, jakości, gatunku lub pochodzenia albo towary niewłaściwie oznaczone, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 złotych. § 3. Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 oraz podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne.

 

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504)

 

Art. 59. 1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

2. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w ust. 1, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

 

Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.).

 

Art. 15. 1. Kto w obrocie prawnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje wyłącznie obcojęzyczne nazewnictwo towarów i usług ofert, reklam, instrukcji obsługi, informacje o właściwościach towarów i usług, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań z pominięciem polskiej wersji językowej, podlega karze grzywny.

  

Kodeks karny

 

Art. 171 § 1. Kto, bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom wyrabia, przetwarza, gromadzi, posiada, posługuje się lub handluje substancją lub przyrządem wybuchowym, materiałem radioaktywnym, urządzeniem emitującym promienie jonizujące lub innym przedmiotem lub substancją, która może sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

 

Art. 164 § 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, (...), eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych (...), podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Tak więc można zgłaszać to tylko w godzinach 22.00-6.00. No chyba że Panowie rzucają petardami w pieska lub co gorsza w Panią.

Strachliwość pieska nie ma tu nic do rzeczy. Ja mam strachliwe dzieci i jakoś nie wzywam policji do ujadających psów (niestety także w godzinach ciszy nocnej). Tak więc jak piesek strachliwy to polecam trzymać go na wsi a nie w mieście. A jak dodatkowo głupi i może wpaśc pod samochód to na smyczy.....

(2016/09/07 12:10)

Z całą pewnością każdy jeden  pies,  strachliwy czy nie,mądrzejszy od ciebie. 

(2016/09/07 17:56)

Małe info dla właścicieli czworonogów.

(źródło: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/730448,posiadanie-psa-obowiazki-kary-mandaty.html )

 

Smycz i kaganiec zawsze obowiązkowe?

Przypomnieć należy, że ponosimy pełną odpowiedzialność za zachowanie naszego psa. Dopilnować zatem należy, by było ono jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Obowiązek zakładania psu kagańca oraz smyczy nie jest jednak dokładnie uregulowany. Art. 10 a ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt głosi, że zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz ten jednak nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli jest on ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.

Żadna ustawa jednak nie określa szczegółowo, w jakim stopniu należy kontrolować psa, będąc z nim w miejscach publicznie dostępnych. Nie istnieje jednoznaczny przepis nakładający na właściciela psa obowiązek wyprowadzania go na smyczy bądź w kagańcu. Nie jest możliwe jednak całkiem swobodne wypuszczanie czworonoga. Reguluje to kodeks wykroczeń. W art. 77 czytamy, że kto nie zachowuje zwykłych bądź nakazanych środków przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany. 

 

Nie drażnij psa

Kolejnym z obowiązków jest odpowiednio łagodne traktowanie czworonoga. Kto bowiem przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do 100 zł albo karze nagany.

 

 

Usuwaj odchody

Ustawa o utrzymaniu czystości w gminach wymusza na trzymających psy usuwanie odchodów za zwierzętami. Niedopełnienie tego obowiązku grozi mandatem w wysokości nawet 500 zł.

Może zacznę chodzić pasarzem duplickiego i robić zdjęcia tym co nie sprzątają po swoich pupilach :P ) 

(2016/09/07 18:17)

  Na Ziemi zaczyna brakować gleby, czyli tej zewnętrznej warstwy na której rosną rośliny. Gleba powstaje w gnijących  liści, odchodów zwierząt, szczątków żwierząt. Jeśli wywieziecie wszystkie liście w parków, z  trawników, jesli nie pozwolicie zwierzętom załatwić się w trawie, to  na skale, która jest pod glebą nic nie wyhodujecie.   

Skąd w ludziach tyle nienawiści do bogu ducha winnych zwierząt?  One schodzą nam z drogi, nie dokuczją nam,niczego nam nie zabierają.

Codziennie pracownicy hali sportowej w Chodakowie zbierają  z obiektu sportowego kilka worków butelek po wódce i piwie, puszek po napojach, butelek po wodzie mineralnej  pozostawionych przez ludzi i jakoś nikomu to nie przeszkadza. Psa, kota można kopnąć, uderzyć kamieniem, ale z człowiekiem trzeba się liczyć, bo można oberwać.

 

(2016/09/09 10:14)

oj tak pies czasami mądrzejszy od człowieka.

(2016/09/09 10:56)

metasekwoja gdzie masz w tym temacie mowę nienawiści odnośnie zwierząt ? 

Zostały opisane sytuacje prawne dotyczące wymagań dla właścicieli zwierząt domowych. 

Jeżeli nie potrafisz zrozumieć zasad współżycia w aglomeracjach miejskich to przeprowadź się na wieś. 

Tam twój piesek będzie mógł nawozić ci trawnik. 

To nie zwierzęta są problemem lecz ich właściciele. Najgorzej jest na blokowiskach, paniusia z pimpusiem wyszła na kupkę. 

Pimpuś kupkę zrobił, paniusia pogłaskała pimpusia, a na trawnik wchodzi się jak na pole minowe. Latem na niektórych osiedlach jest wyczówalny odór psich odchodów.

(2016/09/09 15:58)

metasekwoja
Na Ziemi zaczyna brakować gleby, czyli tej zewnętrznej warstwy na której rosną rośliny.

 

 

A słyszałaś o przeludnieniu ? 

Tak? 

Uważasz, że nie długo zabraknie miejsca dla ludzi ? 

Wyjedź z miasta i zobaczysz ile jest żyznych terenów. Zobaczysz, że im dalej od miast tym więcej przestrzeni i tej twojej gleby. 

 

Gleby nie zabraknie, co najwyżej stanie się jałowa. Ale na to też jest sposób. 

Wiesz że rolnicy produkują naturalny nawóz ? 

A wiesz, że on użyźnia glebę ? 

(2016/09/09 16:05)