TARGI SZTUKI 22 MAJA KOŻUSZKI PARCEL

Targi Sztuki to spotkanie plenerowe na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego „JEZIORANY” zlokalizowanego w m. Kożuszki-Parcel 61C koło Sochaczewa, na którym swoje wystawy pokażą artyści, twórcy, rękodzielnicy z różnych dziedzin sztuki, często nie mający gdzie  zaprezentować swojego dorobku. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich, którzy zechcą spędzić majową niedzielę ze sztuką. Można będzie obejrzeć wytwory rąk oraz serc zdolnych ludzi, posłuchać muzyki rodzimych zespołów. Organizatorem Targów Sztuki są ludzie działający społeczne wspierani przez Wójta Gminy Sochaczew oraz LGD „Ziemia Chełmońskiego”. Udział w targach oraz wstęp jest bezpłatny.