targowica

/ 6 odpowiedzi
Mam jedno pytanie: czy ktoś mógłby zrobić coś w sprawie tych parszywych degeneratów,którzy w każdy wtorek wyrzucają biedne psiaki na targowicy w Kozłowie Biskupim???Błąkają się biedne po całym osiedlu aż serce pęka!Niech jakieś służby w końcu zajmą się tym problemem...
Ja też to potępiam i to jest obrzydliwe , tylko podaj lub podpowiedz jakieś wyjście.

(2014/03/26 19:33)
art. 6  ust. 2 pkt  11  ustawy o  ochronie zwierząt Gdzie za znęcanie się nad zwierzętami uważa się: porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje.
Art. 35 
1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1art. 33 lub art. 34 ust. 1-4

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2 sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem.
3a. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 1a sąd może orzec, a w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 2 sąd orzeka tytułem środka karnego zakaz posiadania zwierząt od roku do lat 10; zakaz orzeka się w latach.
4. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd może orzec wobec sprawcy zakaz wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, a także może orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa oraz przedmiotów pochodzących z przestępstwa.
5. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd może orzec nawiązkę w wysokości od 500 zł do 100 000 zł na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd.

Jeżeli była Pani świadkiem takiego zdarzenia, należy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, ale także zgłosić  istnienie problemu na Policji oraz powiadomić o tym schronisko. Być może sama obecność patrolu Policji wystarczy, żeby zapobiec takim praktykom w przyszłości. Po drugie można zawsze powiadomić o istnieniu problemu Inspekcję Weterynaryjną. Niestety trzeba podkreślić,  że to nie jest już problem tylko dotyczący ochrony zwierząt. Obawiam się, że w takich sytuacjach może zaistnieć realne zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. Stąd zawiadomienia są ważne, gdyż na każde pismo służby muszą zareagować. 
Niestety nie bywam w tamtej okolicy i problemu osobiście nie znam, a bez zgłoszenia świadka to raczej nic się nie zmieni.

(2014/03/26 21:22)
Monitoring.

(2014/03/26 21:23)
Monitoring wszędzie!  Rok 1984  nam wyjdzie... :)Fakt monitoring z założenia powinien być najskuteczniejszy.
Targowisko jest czynne co jakiś czas, stąd pomysł z patrolem. Plus nie trzeba nadwyrężać już dość połatanego budżetu samorządowego, ponieważ korzystamy z usług funkcjonariuszy, na których pensje i tak łożymy.

(2014/03/26 21:38)
Monitoring wszędzie!  Rok 1984  nam wyjdzie... :)Fakt monitoring z założenia powinien być najskuteczniejszy.

Niby racja z tym 1984, ale jednak mając taki monitoring czułbym się bezpieczniej.
Coś za coś. Inwigilacja za cenę bezpieczeństwa.
Tylko nadal dziwnym trafem zawsze jak coś się stanie to się okazuje że akurat ta kamera nie działała :)

(2014/03/27 09:25)