Turniej brudżowy

Zapraszamy na turniej brydżowy,który odbędzie się 7 -marca o godz.17-00 w Klubie Nauczyciela przy ul.H.Sawickiej w Szkole

Podstawowej nr.3;Turnej odbywa się raz w roku.Są nagrody.