Ukradziono rower!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ktokolwiek widział proszę o kontakt 507457021.