WYPOWIEDZ SIĘ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH NA TMAT SOCHACZEWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Do 27 kwietnia można dzielić się uwagami do regulaminu i projektu uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zasad przeprowadzania Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.
Zachęcam do wymiany pomysłów i dzielenia się swoimi propozycjami poprzez platformę konsultacyjną UM:

https://konsultacje.sochaczew.pl/auth/index/type/o/id/75

GARŚĆ PODSTAWOWYCH INFORMACJI:

Kwota do rozdysponowania to 1 milion 150 tysięcy złotych. Koszt projektu nie może przekraczać:
a) 830.000 zł na projekty „duże”
b)100.000 zł na projekty „małe”

Prawo udziału w głosowaniu mają Sochaczewianie, którzy ukończyli 16 lat w 2016 roku.

W ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty dotyczące całego miasta i wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy i są możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego.

Propozycję projektu mogą zgłaszać organizacje pozarządowe każdy oraz mieszkaniec miasta Sochaczew.

Do formularza zgłoszenia należy dołączyć listę przynajmniej 25 głosów poparcia dla projektu.

UM telefonicznie lub mailowo poinformuje o ewentualnych brakach formalnych w złożonym wniosków.
W terminie 7 dni od daty wezwania wnioskodawca może uzupełnić ewentualne braki formalne.

Prawo udziału w głosowaniu mają Sochaczewianie, którzy ukończyli 16 lat w 2016 roku.

Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie
2 projektów z listy proponowanych i zweryfikowanych projektów.

Realizowane są te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Sochaczewski Budżet
Obywatelski.

https://konsultacje.sochaczew.pl/auth/index/type/o/id/75