wzgórze zamkowe koniec prac

/ 31 odpowiedzi / 5 zdjęć

 • konto usunięte

Dziś jak jechałem autem z ciekawości skręciłem na dół zobaczyć co tam porobili na tym podzamczu i nawet pozytywnie zostałem zaskoczony !!!

Wiecie kiedy będzie można już tam chodzić !!!

Aha i nadal podtrzymuje taaaa nasza muszla ( w ogóle to nie będzie pasowało ) powinni naprawdę jeszcze o to zadbać i oczywiście tak myślę że i zjazd zrobią i jakiś parking bo asfalt którym się zjeżdża to niejeden poligon wojskowy jest równiejszy ..
30.09.2013 zakończenie prac na budowie/przebudowie/rozbudowie... a dziś mamy już 6 październik i cisza w mediach o końcu lub opóźnieniach... Brak słów...

(2013/10/06 23:34)
Jest niewielkie opóźnienie wynikające z niekorzystnych warunków pogodowych oraz większego od planowanego zakresu wykonanych prac. W ciągu tygodnia Skanska powinna skończyć. Oficjalne otwarcie UM planuje zrobić 11 listopada, ale pewnie wejść na wzgórze będzie można już wcześniej.

(2013/10/07 05:30)
Co do muszli koncertowej to pełna zgoda - obiekt znajdujący się w historycznej przestrzeni zamkowego Przygródka powinien wyglądać zupełnie inaczej. Dlatego też Stowarzyszenie "Nasz Zamek" oraz Fundacja Autonomia złożyły wniosek do Budżetu Obywatelskiego zakładający rewitalizację terenu muszli, w oparciu o proste zasady. Proponowaliśmy remont ławek i nawierzchni na trybunach amfiteatru, zburzenie budynku muszli i zastąpienie go placem z fontanną posadzkową i ławkami, włączenie placu w sieć okolicznych ścieżek spacerowych, w tym tych nowych, którymi będzie wchodziło się na zamek, a także zakup rozkładanej sceny przenośnej, którą można byłoby wykorzystywać podczas koncertów i imprez, rozstawiając na w/w placu. Niestety nasza propozycja nie przeszła oceny formalnej UM i nie będzie można nad nią głosować - oceniono, że projekt nie mieści się w ramach założeń sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego (będzie kosztował więcej niż milion złotych, a jego realizacja trwała dłużej niż rok). W efekcie zapewne przez jakiś czas nic nie będzie się działo z budynkiem muszli koncertowej i jego otoczeniem, chyba, że Urząd ma jakieś własne plany i te będzie realizował.

(2013/10/07 05:54)
 Co do muszli to chyba jednak należy ją zburzyć bo ten obiekt jest przestarzały a ponadto nie spełnia  żadnych norm akustycznych, nie da się tego  dobrze nagłośnić. Moim zdaniem  wybór i projekt nowego obiektu nie powinien zapadać  na szczeblu politycznym lecz powinien być zrobiony przez fachowców, którzy mają pojęcie o realizacji dźwięku i akustyce,a ponadto   wygląd i estetyka też maja znaczenie aby ładnie się komponował z resztą odnowionego terenu.

 Raczej byłbym zwolennikiem amfiteatru, niż sceny przenośnej która to taka ustawiana jest docelowo na pl.Kościuszki

(2013/10/07 09:06)
Co do muszli koncertowej to pełna zgoda - obiekt znajdujący się w historycznej przestrzeni zamkowego Przygródka powinien wyglądać zupełnie inaczej. Dlatego też Stowarzyszenie "Nasz Zamek" oraz Fundacja Autonomia złożyły wniosek do Budżetu Obywatelskiego zakładający rewitalizację terenu muszli, w oparciu o proste zasady. Proponowaliśmy remont ławek i nawierzchni na trybunach amfiteatru, zburzenie budynku muszli i zastąpienie go placem z fontanną posadzkową i ławkami, włączenie placu w sieć okolicznych ścieżek spacerowych, w tym tych nowych, którymi będzie wchodziło się na zamek, a także zakup rozkładanej sceny przenośnej, którą można byłoby wykorzystywać podczas koncertów i imprez, rozstawiając na w/w placu. Niestety nasza propozycja nie przeszła oceny formalnej UM i nie będzie można nad nią głosować - oceniono, że projekt nie mieści się w ramach założeń sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego (będzie kosztował więcej niż milion złotych, a jego realizacja trwała dłużej niż rok). W efekcie zapewne przez jakiś czas nic nie będzie się działo z budynkiem muszli koncertowej i jego otoczeniem, chyba, że Urząd ma jakieś własne plany i te będzie realizował.


Każda rewitalizacja parku i okolic oddala plany burmistrza na sprzedaż terenów pod pierzeje. Nie dziwię się że zbombardował pomysł stowarzyszenia. Swoją drogą zacny.

(2013/10/07 11:42)
Jeszcze gwoli wyjaśnienia co do samej koncepcji rewitalizacji, którą zawarliśmy w propozycji do B.O. Pomysł na takie rozwiązanie jest pochodną jednej ze wstępnych propozycji jaka rozważana była podczas przygotowania Studium Gęsiaka - radomskiego architekta, który kilka lat temu przygotowywał na zlecenie UM projekt zagospodarowania terenów nad Bzurą.

Dlaczego zatem zdecydowaliśmy się na wariant: plac z rozkładaną sceną zamiast nowego budynku muszli?

Pojawia się tu kilka rodzajów problemów. Jak się zdaje mamy w Sochaczewie dwie możliwości rewitalizacji obszaru muszli - albo opcja maksymalistyczna - nowoczesna muszla z zapleczem na wzór np Płocka, albo  przeciwnie - pójście w minimalizm, czyli w/w plac. Wybraliśmy opcję nr 2, ze względu na:
 • koszty - nasze rozwiązanie jest tańsze, a przez to bardziej prawdopodobna jest jego realizacja (szczególnie za własne środki budżetowe - bez dofinansowania zewnętrznego, co przy ograniczeniach finansowych budżetu Sochaczewa ma znaczenie),
 • kontekst - w tej historycznej przestrzeni jakikolwiek budynek muszli będzie zasłaniał ruiny zamku i wzgórze zamkowe, konkurował z nimi - jest to błąd konserwatorski;
 • ilość miejsca - aby nowa muszla była funkcjonalna, musiałby być to dużych rozmiarów budynek, z parkingiem podziemnym, z kawiarnią, z zapleczem sceny (per analogiam Płocka); wydaje się, że ciężko byłoby te wszystkie funkcje zmieścić w nowym obiekcie tak, aby wpisywał się harmonijnie w historyczne otoczenie i tym samym uzyskał aprobatę konserwatora zabytków; poza tym wydaje się, że jest tu po prostu za mało miejsca na tak duży budynek;
 • jeśli nowa muszla kopiowałaby inne cechy budowli z Płocka, to trzeba zwrócić uwagę jeszcze na kilka aspektów - płocki obiekt jest ogrodzony wysokim płotem i chroniony całą dobę, a zatem cały czas generuje dość duże koszty utrzymania, przy relatywnie niewielkim czasie wykorzystywania go (koncerty, imprezy) - w dzień powszedni na pewno zatem nie jest on miejscem spacerów, czy spotkań, gdyż jest całkowicie wyłączony ze swobodnego użytku i dostępu, co akurat w Sochaczewie jest ważnym aspektem, gdyż mieszkańcy przychodzić na muszlę po prostu lubią; dodatkowo widownia w Płocku w całości przykryta jest materiałowym baldachimem, który owszem chroni od niekorzystnych warunków atmosferycznych, ale też bardzo ingeruje w perspektywy widokowe;
Nasza propozycja, czyli plac zdaje się umykać większości w/w problemów:
 • jest dość tania (zburzenie muszli, wybrukowanie placu i łączników z istniejącymi ścieżkami, remont widowni, zakup dużej sceny rozkładanej, nowe nasadzenia i uporządkowanie zieleni, ewentualnie: zakup i montaż posadzkowej fontanny oraz demontowalnych ławeczek);
 • nie ingeruje w zabytkową przestrzeń, a wręcz odwrotnie - eksponuje ją,
 • nie odcina terenu muszli od codziennego użytkowania przez mieszkańców (spacery, spotkania) - czyli przestrzeń służy mieszkańcom codziennie, a nie tylko w czasie koncertów i imprez;
 • włącza cały obszar muszli w sieć starych i nowych ścieżek oraz chodników spacerowych;
 • staje się miejscem rekreacji i wypoczynku wespół z istniejącym już otoczeniem - generuje rekreację i wypoczynek;
 • umożliwia w każdej chwili zrobienie imprezy plenerowej, np. koncertu, festiwalu - wystarczy wyłączyć fontannę, zdemontować ławeczki wokół niej i rozstawić miejską scenę z zadaszeniem - tak odbywa się dziś większość profesjonalnych dużych koncertów/festiwali, więc jakość dźwięku powinna być na zadowalającym poziomie;
W generaliach takie były nasze motywy. Nie zmienia to oczywiście faktu, że cały teren wokół wzgórza zamkowego, czyli dawny Przygródek, powinien doczekać się kompleksowej koncepcji zagospodarowania, którego muszla jest jednym z najważniejszych elementów. Być może w optyce nowych ustaleń i propozycji, powstałych przy tworzeniu takiego dokumentu, również nasze, powyższe poglądy uległyby zrewidowaniu. Narazie jednak trzeba będzie chwilę poczekać, na jakiś ruch UM w tym temacie i zobaczymy w jakim kierunku pójdą zmiany na opisywanym terenie.

Pozdrawiam
Łukasz

(2013/10/07 13:03)

Trochę bez sensu jest budować muszlę koncertową w centrum miasta. Z góry wyklucza to jakieś większe imprezy, ponieważ zawsze będzie przeszkadzało to okolicznym mieszkańcom. Nie lepiej zostać przy właśnie placu i robić tutaj mniejsze imprezy a koncerty wyprowadzić z centrum?

Do tej pory organizacja nawet Dni Sochaczewa była bardzo utrudniona ze względu na specyfikę otoczenia - były ogromne trudności z upilnowaniem takiego terenu, którego zabudowa nie pozwala na skuteczną ochronę przez organizatorów.

 

Zburzyć i zaorać tego potworka.

(2013/10/07 13:51)
I bardzo fajnie to brzmi z tą opcją nr. 2 i bardzo zdrowo rozsądkowo.
Aż dziwne że okazało się że przekroczyło to według włodarzy kwotę 1mln.

(2013/10/07 14:03)
Panie Łukaszu, jaka wymagana jest suma pieniążków na odbudowę zamku według siedemnastowiecznych planów w stanie surowym ( gołe mury ).

(2013/10/07 15:14)
Trudno oszacować te koszty, tym bardziej, że częściową odbudowę zamku z tego okresu należałoby z przyczyn konserwatorskich oraz użytkowych podzielić na etapy. Myślę, że ze wszech miar właściwie proces odtwarzania zamku należałoby rozpocząć od najlepiej zachowanego parteru zachodniego skrzydła (tego od strony Bzury). Proces ten należałoby połączyć z uczytelnieniem ważnych elementów architektonicznych na zamku oraz zagospodarowaniem otoczenia wzgórza zamkowego, czyli dawnego Przygródka. W ramach tych działań należałoby wykonać:
 • odtworzenie i adaptacją na cele turystyczne parteru zachodniego skrzydła zamku XVII-wiecznego (funkcja muzealna - ekspozycja dotycząca historii miasta i zamku, a także możliwość wykorzystywania izby stołowej jako sali konferencyjnej),
 • uczytelnienie fundamentów północnego i wschodniego muru kurtynowego,
 • uczytelnienie fundamentów zespołu bramnego z XV/XVI/XVII w.,
 • uczytelnienie fundamentów wieży północnej z XIV w.,
 • uczytelnienie fundamentów wieży kaplicznej z XVII w.,
 • odtworzenie w skrzydle południowym i wschodnim 6 nadproży okiennych oraz podwyższenie murów obiektu od strony dziedzińca,
 • odtworzenie w historycznym śladzie drewnianego mostu na zamek z zaaranżowaniem przy ul. Traugutta - na Przygródku (przy początku w/w mostu) głównego wejścia na zamek (zatoka postojowa, alejki, uporządkowanie istniejącej zieleni, nowe nasadzenia),
 • wykup reszty prywatnych parceli przez UM od strony północnej, południowej i wschodniej zamku,
 • zagospodarowanie fos i wałów zamkowych (zieleń, ścieżki spacerowe, miejsca do wypoczynku),
 • wzniesienie w obrębie przygródka kubatur niezbędnych do obsługi ruchu turystycznego oraz imprez: rewitalizacja terenu muszli koncertowej, wzniesienie budynku quasi kordegardy w formie luźno nawiązującej do drewnianego dworku Stanisława Radziejowskiego, służącego jako budynek wielofunkcyjny do obsługi ruchu turystycznego (WC, kasa, karczma, niewielka ekspozycja, sklep z pamiątkami itp.), zaaranżowanie placu turniejowego do organizacji animacji rycerskich połączonych z jarmarkami historycznymi,
 • ewentualnie - w dalszej perspektywie można byłoby pomyśleć o odsłonięciu na pod wschodnią i północną skarpą wzgórza skrytego pod betonowymi kręgami strumienia płynącego od Czerwonki, który pełnił dawniej funkcję fosy zamkowej (przebiega on na tyłach muszli koncertowej); można byłoby dzięki temu uatrakcyjnić wypoczynek na wspominanym wcześniej placu powstałym na miejscu muszli koncertowej, a także opcjonalnie zaaranżować mini przystań dla kajaków pod wzgórzem dla turystów płynących spływem Bzurą, chętnych zatrzymać się celem zwiedzenia zabytku.

To w sumie tak w skrócie ;-). Jak widać rozwiązań jest dużo, a i koszty zrealizowania tego wszystkiego byłby niemałe, choć zapewne jako miasto i mieszkańcy zyskalibyśmy na tym wiele. Proszę zwrócić uwagę, że nie uwzględniłem jeszcze w w/w wykazie pełnej (dwukondygancyjnej) odbudowy żadnego ze skrzydeł zamku :-). To zwiększyłoby jeszcze docelowe wydatki :-). Oczywiście te punkty potraktować należałoby raczej jako mapę drogową - strategię, a realizację rozłożyć na lata - tak żeby kieszenie mieszkańców nie odczuły zbyt wydatnie inwestowania w zamek i jego otoczenie :-). Ostatni duży budżet unijny będzie tu pewnie ważnym momentem na podjęcie decyzji i ewentualne "rozbujanie" tematu. Niestety nie wiem czy powyższe postulaty zostaną uwzględnione w działaniach UM. Nie wiem również w jakim kierunku pójdą prace. Samo odtworzenie parteru zachodniego skrzydła podejrzewam, że zamknęłoby się w kwocie 5 mln zł.

Na koniec po tej tonie przynudzania coś na osłodę - tak wyglądałoby częściowo zrekonstruowane skrzydło zachodnie zamku (bez drugiej kondygnacji) - czyli rozważany powyżej etap I rekonstrukcji zamku.

(2013/10/07 18:35)
Drodzy forumowicze ja nie chce tu być przeciwko wam ale moim zdaniem Sochaczew powinien mieć swój AMFITEATR , coś w podobie taki jak w Płocku , pięknie sie prezentuje to wszystko co oni tam zrobili te Molo , parkingi , zieleń , i amfiteatr super zagospodarowane miejsce !!!! Zazdosciłem jak tam byłem mieszkańcom Płocka .

U nas taki Amfiteatr no może coś w tym stylu tylko troszeczkę mniejszy by się pięknie prezentował razem z wzgórzem obok niego zieleń ,tak jak pisano fontanna , ławeczki , nowy parking i dojazd ( chodzi tu o nawierzchnie asfaltową )  i mamy wtedy super piękne miejsce dla wszystkich , młodzieży , dziadków itd 
Ja wiem że potrzebna jest na to kasa ale może warto poczekać jeszcze rok , dwa i wtedy zrobić naprawdę coś pięknego z tego terenu a nie zburzyć , położyć kostkę ,  walnąć fontannę ławki !
Już tyle lat czekaliśmy żeby w końcu coś tam zrobić to poczekajmy jeszcze trochę jak nie ma kasy i zróbcie coś naprawdę czym będziemy się mogli pochwalić wszędzie !!!!! To apel do Burmistrza naszego i przyszłego obojętnie kto nim będzie mam nadzieje że to czyta . 

Aha i co najważniejsze zakaz picia alkoholu tam i popędzić z tam tond żuli !!!!!!
(2013/10/07 19:24)
Panie Łukaszu jeszcze jedno pytanko a co z dojazdem przecież ten niby asfalt pamięta czasy PRL-U . Idąc nim można się potknąć i przewrócić , jadąc rowerem wpaść w wyrwę i przekoziołkować przez kierownik , a jadąc autem zawieszenie rozwalić i parking co z nim dla zwiedzających powinien być !!!
Czy będzie to zrobione ??? I kiedy ????

(2013/10/07 20:58)
Z tego co się dziś dowiedziałem nawierzchnia ul. Podzamcze pozostanie w takiej formie jak jest teraz - tzn Skanska w ramach napraw przeprowadziła już wszystkie działania.

(2013/10/07 22:55)
remont zamku a wkoło miasta ,i samo miasto popada w ruinę skansen,bzdura dla mnie ten zamek.

(2013/10/08 12:29)

to samo pisalem.. odpowiedzieli ze ta kasa i tak by nie poszla na remonty bo z innego funduszu.. o gowno to potrafia walczyc. no bo tak... w czarnej dziurze, bez zaplecza turystycznego bedzie stal piekny nowy swiecacy zamek :) gdzie bedzie z gory mozna podziwiac rozje.. fontanne oraz zuli w parku i zapyziala muszle.. dobrze wydane kilkanascie milionow panowie.. gratulacje.

 

(2013/10/08 13:35)
Wzgórze super. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Szczególnie podziwiam, że mimo iż prace obejmować miały zabezpieczenie samego wzgórza, tak wiele (w sensie dosłownym) zyskały ruiny. Od strony zachodniej widać po prostu zarys skrzydła! Bomba! Gdy wzgórze obrośnie bluszczem, będzie jeszcze piękniej, bo nasadzono roślinność w różnej kolorystyce. Tylko jedno mnie martwi. Fatalny kontrast z muszlą koncertową i parkiem o rozlatujących się chodnikach.

(2013/10/08 15:06)

(2013/10/08 15:06)

(2013/10/08 15:07)

(2013/10/08 15:08)
wandzia nie bój nic,burmistrz jest tak operatywny że i to co uważasz za okropne wyremontuje,tylko musimy zapamiętać tą datę.

(2013/10/08 15:22)
dobra,dobra,pieprzenie o szopenie,kiedy oficjalne otwarcie zamczyska bo też bym się coś napił!

(2013/10/08 16:14)

remont zamku a wkoło miasta ,i samo miasto popada w ruinę skansen,bzdura dla mnie ten zamek.


Święte słowa, miasto samo w sobie popada w ruinę, niektórymi ulicami strach przejść / przejechać, o brak parkingu awantury trwają od wielu miesiecy - ale nie, na takie inwestycje to kasy nie ma, na odbudowywanie (?!) sterty gruzów jakoś się znalazła....

I to ma być atrakcja turystyczna, szkoda gadać. A ta "rekonstrukcja" z pełnymi scianami w sam raz na więzienie wygląda.

(2013/10/08 16:58)
No to powiem tak wzgórze piękne fakt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ale co z tego !!!!!!!!!   A w około ruina , nawet nie pomyslano o nawierzchni żeby tam normalnie sobie zjechać i auto zaparkować noooo panowie kto nad tym myslał ???

Muszla i połamane ławki a na nich pod wieczór menele !!!! Obok park zwany parkiem żuli !!! przez nie których .  I  chodniki krzywe , połamane ... ławki obsrane i na nich żule ....

Szkoda że tak zostało to wszystko zorganizowane może ( nie zorganizowane !!! )

Szkoda że nie długo wchodząc na zamek zauważymy jak parę miesięcy temu stary widok !!! pełno szkieł , butelek po winach i puszek !!!


Chociaż na razie postawcie tablice informacyjne na całym obiekcie tzn od parku poprzez muszlę , zamek aż do budynku sanepidu ... BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PICIA ALKOHOLU .... oprócz imprez masowych ( chodzi tu o np Dni Sochaczewa ) jakby wróciły .

Może zamiast ulicy Staszica ( bo pewnie i tak nie dojdzie do remontu ) zróbcie ulicę i parking na podzamczu no i  starczy pewnie jeszcze na nowe chodniki i ławki w parku i na obiekcie wokół muszli !!! A samą muszlę  pomalować , odświeżyć , bo i tak pewnie na razie budynek zostanie to chociaż to z nim zrobić żeby nie szpecił !!!

(2013/10/08 19:06)
 Proponuję  meneli, i tych co dewastują miasto, np. połamali ławki  przy muszli wrzucać do lochów w nowo wybudowanym Zamczysku. No ja popieram inwestycję, różne były koncepcje ale wreszcie ten teren nie będzie straszył swoją brzydotą.

(2013/10/09 12:22)
Chcesz kibiców czyli prawdziwych patriotów karać?

(2013/10/09 12:59)