Zaginęła kotka na Boryszewie

ZAGINĘŁA KOTKA W OKOLICACH BORYSZEWA DLA ZNALAZCY NAGRODA. TEL.691-610-970!