Zgłoszenie ocieplenia domu

/ 7 odpowiedzi
Mam pytanie, po kiego walca trzeba zgłaszać do Starostwa ocieplanie budynku? Czy znajdzie się ktoś, kto wytłumaczy mi to?
Wnioskuję, że chodzi o powierzchnie budynku która się zwiększy...a tym samym będzie większy podatek od nieruchomości.

Karol

(2014/05/21 11:26)
Źle wnioskujesz. Faktem jest, że powierzchnia zabudowy się zwiększy, ale powierzchnia użytkowa budynku nie. A podatek na dzień dzisiejszy naliczany jest od pow. użytkowej budynku.

(2014/05/21 12:24)
A zgłaszać trzeba, bo wynika to z Prawa Budowlanego.

(2014/05/21 12:29)
Wiem, że zgłaszać trzeba, wiem skąd to wynika. Tylko po co?

(2014/05/21 13:07)
A ja wiem po co!Jeśli w MPZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego) stoi jak byk, że możesz zbudować dom w odległości np. 5 metrów od granicy z sąsiadem i jeśli Twój dom spełnia to minimum to ocieplając budynek zbliżasz się warstwą styropianu i tynku w stronę sąsiada.W związku z powyższym wpada Nadzór Budowlany i nakłada karę! I forsa leci do kasy Nadzoru.
;)
To tylko mój punkt widzenia, oby był mylny.... :)

(2014/05/21 16:21)
Zgłoszenie docieplenia budynku o wysokości do 12 m wynika na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo budowlane :Art. 29. 2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

4)   dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;


§ 9. ( Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie - paragraf 9 ustęp 3 i 4)

§ 9.

1. Wymagane w rozporządzeniu wymiary należy rozumieć jako uzyskane z uwzględnieniem wykończenia powierzchni elementów budynku, a w odniesieniu do szerokości drzwi – jako wymiary w świetle ościeżnicy.

2. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy.

3. Określone w rozporządzeniu odległości budynków od innych budynków, urządzeń budowlanych lub granicy działki budowlanej mierzy się w poziomie w miejscu ich najmniejszego oddalenia.

4. Dla budynków istniejących dopuszcza się przyjmowanie odległości, o których mowa w ust. 3, bez uwzględnienia grubości warstw izolacji termicznej, tynków lub okładzin zewnętrznych, przy czym nie dotyczy to ściany budynku usytuowanej bezpośrednio przy granicy działki.


Czyli jeżeli  docieplasz budynek o wysokości do 12 m to zgłaszasz, powyżej 12 m musisz uzyskać pozwolenie na budowę. Nie ma znaczenia grubość tynku czy ocieplenia / poza  przypadkiem ostrej granicy. 

(2014/05/21 18:58)
Wiem, że zgłaszać trzeba, wiem skąd to wynika. Tylko po co?
Skoro wiesz z czego to wynika to Twoje pytanie jest retoryczne.(2014/05/22 14:25)