zumba/fitnes po 20:00

/ 1 odpowiedzi

Czy w sochaczewie są organizowane jakieś zajęcie z zumby po godzinie 20:00? 

Wiem, ze niektóre zaczynają się o 19:30, ale po 20 niestey nie widziałem.

 

_______________

Cza­sem, porzu­cenie me­tafo­ryki ot­wiera człowieko­wi no­we perspektywy. Księgowa Kalisz

(2018/02/09 09:45)